Cele i zadania forum

 1. Profesjonalny rozwój młodzieży pianistycznej poprzez lekcje indywidualne z zaproszonymi wykładowcami, udział w wykładach, koncertach solowych i kameralnych oraz wymianę doświadczeń.
 2. Podnoszenie kwalifikacji pedagogów fortepianu poprzez aktywne uczestnictwo w lekcjach pokazowych i indywidualnych swoich i innych uczniów, wymianę doświadczeń oraz udział w wykładach.
 3. Nawiązanie kontaktów muzycznych i kulturalnych. Wymiana młodzieży ze szkół muzycznych.
 4. Wyznaczanie nowych standardów w edukacji dzieci i młodzieży.
 5. Promowanie wyjątkowych młodych muzyków na arenie międzynarodowej poprzez przyznawanie wyróżnień "PARNASY" - trzech równorzędnych nagród.
 6. Dzięki wsparciu sponsorów prywatnych i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest możliwy udział i pobyt na Forum około 25 uczestników, najzdolniejszej młodzieży z biedniejszych środowisk.
 7. Promocja muzyki w mniejszych miejscowościach.
 8. Poszerzenie oferty koncertowej o wydarzenia artystyczne w tym regionie Polski.
 9. Aktywizacja kulturalna Bieszczad i Podkarpacia poprzez popularyzację muzyki w środowisku lokalnym i mobilizację do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. Szerzenie ducha solidarności, podnoszenie poziomu współpracy.
 10. Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic” jest unikatowe w skali światowej, gdyż łączy w sobie pełen zakres wiedzy potrzebnej młodemu muzykowi: od teorii po praktykę muzyczną, od wiedzy po metody ćwiczenia, od zajęć zdrowotno-rehabilitacyjnych po zajęcia z promocji i podstaw znajomości świata biznesu. Uczestnicy Forum birą udział w:
  1. Zimowej akademii muzycznej z tradycyjnym kursem pianistycznym, na którym Mistrzowie światowego formatu prowadzą zajęcia.
  2. Kursach specjalistycznych rozszerzających wiedzę o elementy trudno dostępne w normalnym cyklu nauki szkolno-akademickiej.
  3. Międzynarodowym festiwalu muzycznym.
  4. Konkursie na najciekawszą osobowość pianistyczną Forum, który jest rozstrzygany przez Radę Programową Forum. Laureaci trzech głównych nagród - „Złotych Parnasów ” otrzymują rzeźbę autorstwa Adama Gromka, zaproszenie na kolejną edycję Międzynarodowego Forum Pianistycznego oraz stypendium artystyczne przeznaczone na indywidualne lekcje u pedagoga w Polsce.
  5. Promocji polskich Bieszczad i kultury Regionu Podkarpackiego oraz poznaniu kultury i tradycji sąsiadów. Młodzież z Ukrainy, Łotwy, Rosji, Słowacji, Czech i Polski mieszka w jednym hotelu, jada wspólne posiłki i wspólnie odkrywa dla siebie kulturę i sztukę ludową Bieszczad wspierana przez przewodnika.