2009

Stanislav Bazik (Słowacja)

Jekaterina Sarajewa (Łotwa)

Rafał Kowalczyk (Polska)