Мета і завдання форуму

1) Profesjonalny rozwój młodzieży pianistycznej poprzez lekcje indywidualne z zaproszonymi wykładowcami, udział w wykładach, koncertach solowych i kameralnych oraz wymianę doświadczeń

2) Podnoszenie kwalifikacji pedagogów fortepianu poprzez aktywne uczestnictwo w lekcjach pokazowych i indywidualnych swoich i innych uczniów, wymianę doświadczeń oraz udział w wykładach

3) Nawiązanie kontaktów muzycznych i kulturalnych. Wymiana młodzieży ze szkół muzycznych

4) Wyznaczanie nowych standardów w edukacji dzieci i młodzieży

5) Promowanie wyjątkowych młodych muzyków na arenie międzynarodowej poprzez przyznawanie wyróżnień "PARNASY" - trzech równorzędnych nagród

6) Dzięki wsparciu sponsorów prywatnych i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest możliwy udział i pobyt na Forum około 25 uczestników, najzdolniejszej młodzieży z biedniejszych środowisk

7) Promocja muzyki w mniejszych miejscowościach

8) Poszerzenie oferty koncertowej o wydarzenia artystyczne w tym regionie Polski

9) Aktywizacja kulturalna Bieszczad i Podkarpacia poprzez popularyzację muzyki w środowisku lokalnym i mobilizację do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. Szerzenie ducha solidarności, podnoszenie poziomu współpracy

10) Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic” jest unikatowe w skali światowej, gdyż łączy w sobie pełen zakres wiedzy potrzebnej młodemu muzykowi: od teorii po praktykę muzyczną, od wiedzy po metody ćwiczenia, od zajęć zdrowotno-rehabilitacyjnych po zajęcia z promocji i podstaw znajomości świata biznesu. Uczestnicy Forum birą udział w:

a) zimowej akademii muzycznej z tradycyjnym kursem pianistycznym, na którym Mistrzowie światowego formatu prowadzą zajęcia.

b) kursach specjalistycznych rozszerzających wiedzę o elementy trudno dostępne w normalnym cyklu nauki szkolno-akademickiej

c) międzynarodowym festiwalu muzycznym

d) konkursie na najciekawszą osobowość pianistyczną Forum, który jest rozstrzygany przez Radę Programową Forum. Laureaci trzech głównych nagród - „Złotych Parnasów ” otrzymują rzeźbę autorstwa Adama Gromka, zaproszenie na kolejną edycję Międzynarodowego Forum Pianistycznego oraz stypendium artystyczne przeznaczone na indywidualne lekcje u pedagoga w Polsce.

e) promocji polskich Bieszczad i kultury Regionu Podkarpackiego oraz poznaniu kultury i tradycji sąsiadów. Młodzież z Ukrainy, Łotwy, Rosji, Słowacji, Czech i Polski mieszka w jednym hotelu, jada wspólne posiłki i wspólnie odkrywa dla siebie kulturę i sztukę ludową Bieszczad wspierana przez przewodnika.