2020

Lidia Efimovich - Białoruś

Efimovich Lidia biography

Lidia Efimovich (born 2003) began her musical education in Minsk (Belarus) in 2009. Currently she is studying at the Second Special Music School of the St. Petersburg State N.A. Rimsky-Korsakov Conservatory, in the class of the famous teacher Vladimir Suslov.

At the age of nine she became one of the winners of the 20th  F. Chopin  International competition for children and youth in Shafarnia, Poland. F. Chopin is a favorite composer.

At the age of 10 she played V.A. Mozart’s Concert for piano and orchestra No. 21 K 467 in the Belarusian State Philharmonic. In 2014 she performed Bach concert in F minor under the direction of Robert Shervenakas, conductor of the Lithuanian National Opera and Ballet Theater, at the Festival “Music without limits” in Druskininkai.  She received a special prize from prof. Jarosław Drzewiecki: the participation at the X International Piano Forum “Bieszczady without Borders” in Sanok. She became the "Golden virtuoso" in this edition. At the XII Forum in 2017 she performed F. Chopin's Concert No. 2 in Kielce. In 2017 at the XV Forum — F. Chopin's Concert No. 1 in  Strzyżow.  She was awarded the  “Golden Parnassus 2020”.

In September 2019 she participated in the 24th Saxony-Anhalt Youth Music Festival (Halle, Germany), where she performed L. Beethoven’s concert for piano and orchestra No. 1 in C major op. 15 and played solo.

Often Lidia is invited to perform on concert stages in St. Petersburg and native Minsk, also in Europe. In 2015 and 2016 gave a solo concert in Tallinn and Narva at the cultural project “Days of Belarusian Culture in Estonia”. In 2019 she twice participated in concerts in Austria and took part in the piano music festival “In corpora” (Tallinn, Estonia) in the piano duet.

Lydia is a twice holder the grant of the Special Fund of the President of the Republic of Belarus for Supporting Talented Youth. She is laureate of various international contests, which she parts in since 2009. In 2019, she became a laureate of the 1st degree of the I International Open Competition of Young Musicians “The Pink Gull” in Yakutsk (Russia) and a laureate of the 1st degree in the XX Maria Yudina International Competition in the category of piano ensembles (St. Petersburg, Russia).


 

Творческая биография Ефимович Лидии

Лидия Ефимович (2003 г.р.) начала музыкальное образование в г. Минске (Беларусь) в 2009 г. В настоящее время учится в Средней специальной музыкальной школе Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова в классе известного педагога В.В.Суслова.

В девять лет стала одним из лауреатов 20-го международного конкурса им. Ф.Шопена для детей и молодежи, (Шафарня, Польша). С тех пор Ф.Шопен – любимый композитор.  

В возрасте 10 лет сыграла Концерт для фортепиано с оркестром № 21 K 467 В.А.Моцарта на большой сцене Белорусской государственной филармонии. В 2014 году исполнила концерт Баха фа минор на фестивале «Музыка без границ» (г.Друскининкай) под руководством Роберта Шервенакаса – дирижера Литовского национального театра оперы и балета. На этом фестивале получила специальный призфессора Ярослава Джервецкого – участие в Х международном пианистическом форуме в Саноке, в рамках которого стала «Золотым виртуозом».

На XII форуме в 2017г. исполнила с Львовским камерным оркестром «Академия» под управлением Игоря Пилатюка Концерт № 2 фа минор  Ф.Шопена в городе Кельц. В 2020 году – Концерт № 1 ми минор Ф.Шопена в городе Стрижув. По итогам фестиваля была награждена «Золотым Парнасом 2020».

В сентябре 2019 года участвовала в 24-м молодежном музыкальном фестивале Саксония-Анхальт (Халле, Германия), где выступала в концертах, исполняя концерт Л.Бетховена для фортепиано с оркестром № 1 до мажор op. 15, а также сольно.

В 2019 году дважды принимала участие в концертах в Австрии. В 2015 и 2016 годах Лидия Ефимович выступила с сольным концертом в Таллине и Нарве в рамках проекта культурного проекта «Дни белорусской культуры в Эстонии», 2019 г. приняла участие в Фестивале камерной музыки Incorporе (Таллин, Эстония) в фортепианном дуэте. Регулярно выступает на различных сценах городов Санкт-Петербурга и родного Минска, участвует в благотворительных проектах. В ноябре 2019 года приняла участие в концертах международного музыкального фестиваля «Земля детей» (г.Санкт-Петербург). 

 Лидия – дважды стипендиат Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, стипендиат  Международного благотворительного фонда Юрия Розума в СНГ и ЕС. Лауреат и дипломант многих международных конкурсов, участие в которых принимает с 2009 года. Из последних достижений: в 2019 году стала лауреатом I степени I  открытого конкурса молодых музыкантов «Розовая чайка» в г. Якутске (Россия)  и лауреатом  I степени в XX Международном Конкурсе имени Марии Юдиной в номинации фортепианные ансамбли (г.Санкт-Петербург, Россия).

Adrian Hodor - Hiszpania

Urodzony w Bilbao, zaczął naukę fortepianu w wieku 10 lat w “Artebi - szkole
muzycznej i teatralnej”. Kilka miesięcy później zadebiutował z orkiestrą szkolną
ramach Europejskiego dnia muzyki. Pochodzi z rodziny muzyków, więc kontakt
muzyką nawiązał od dziecka w sposób naturalny. Dopiero w wieku 14 lat, po
poznaniu polskiego pianisty, prof.Ireneusza Jagły, który pomógł w rozwoju
pianistycznym i muzycznym, zaczął traktować poważnie, grę na fortepianie.
Jako solista występował na wielu festiwalach, takich jak: "Międzynarodowy
festiwal Musika-Musica”, który odbywa się w pałacu Euskalduna w Bilbao.
”Miedzynarodowy Festiwal Fryderyka Chopina w Dusznikach Zdrój", gdzie miał
lekcje z prof. Joaquinem Achucarro. Miedzynarodowy Festiwal pianistyczny
"Bieszczady bez granic", gdzie zdobył nagrodę "Złoty Parnas 2020 “, oraz nagrodę
publiczności.
Występował we Włoszech, Hiszpanii, Szwecji, Polsce i współpracował z orkiestrami
takimi jak, Orkiestra kameralna ze Lwowa i Orkiestra Symfoniczna z Bilbao.
Otrzymał nagrody na "Międzynarodowym konkursie pianistycznym"w San
Sebastian, V konkursie"Młodzi muzycy z Euskadi", "VI konkursie muzyki
kameralnej w Avila", VII konkursie "Młodzi muzycy z Euskadi”.
Jest studentem Akademii muzycznej w Katowicach im.Karola Szymanowskiego,
klasie fortepianu prof. Anny Góreckiej i Mateusza Borowiaka.

Gabriela Bortnowska - Polska

    

Gabriela Bortnowska urodziła się w kwietniu 2002 roku i pochodzi z Koszalina. Obecnie chodzi do 5 klasy OSM II st. ZPSM w Koszalinie, gdzie zaczęła swoją edukację. Gabriela pochodzi z rodziny z tradycjami muzycznymi - jej rodzice, dziadkowie i również siostra, tak samo jak ona, są pianistami. Grę na fortepianie rozpoczęła w wieku czterech lat pod kierunkiem swojego dziadka, mgr Aleksandra Bortnowskiego, a teraz kontynuuje naukę z jej ojcem, mgr Pawłem Bortnowskim. Jednymi z większych solowych osiągnięć Gabrieli (oprócz wyżej wymienionych) są:

– II miejsce na I Międzynarodowym Konkursie dla Młodych Pianistów „C. Bechstein” (2019)

– Wyróżnienie na VII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Maurycego

Moszkowskiego „Per aspera ad astra”, będącym członkiem Fundacji Alink-Argerich (2019)

– I miejsce z najwyższą punktacją w swojej kategorii na Międzynarodowym Konkursie Internetowym w Belgradzie (2020).

Gabriela zajmuje się też muzyką kameralną. Od wielu lat tworzy duet z siostrą, Julią Bortnowską, który zdobył m.in.:

– Grand Prix na IV na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym “Gran Klavier” w Alcali (marzec 2017),

– III miejsce na Konkursie Muzycznym Centrum Edukacji Artystycznej (2017)

Oprócz duetu, Gabriela miała również okazję grać w kwartecie fortepianowym a do niedawna również w trio fortepianowym ,,Trio Bacewicz” z Konstancją Śmietańską i Wiktorem Dziedzicem. W ubiegłym roku zespół ten zajął II miejsce na Międzynarodowym Konkursie Radiowym “Concertino Praga” (2018). Dzięki tej nagrodzie, wzięli udział w koncercie laureatów w Pradze na żywo transmitowanym przez czeską radiofonię oraz serii koncertów w zabytkowych zamkach Czech. Gabriela dwukrotnie otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz jest wielokrotną stypendystką Prezydenta Miasta Koszalina. Pianistka miała okazję grać w wielu prestiżowych salach w Polsce, Niemczech, Czechach i Ukrainie, takich jak: Opera Lwowska, Zamek Królewski w Warszawie, Marienkirche w Neubrandenburgu, Zamek w Jindrichuv Hradec. Jako solistka, Gabriela miała okazję zagrać pierwszą część koncertu c-moll op. 18 nr 2 S. Rachmaninowa oraz pierwszą część koncertu c-moll nr 3 L.van Beethovena z towarzyszeniem orkiestry Filharmonii Koszalińskiej. Miała także okazję wystąpić, znów z pierwszą częścią koncertu Rachmaninowa, ze Lwowską Orkiestrą Symfoniczną oraz, z pierwszą częścią koncertu A-dur K 488 W. A. Mozarta, ze Lwowską Orkiestrą Kameralną. Gabriela miała okazję współpracować z takimi znakomitymi profesorami jak: Andrzej Jasiński, Eugen Indjic, Jarosław Drzewiecki, Viera Nosina, Michaił Woskriesienski.

 

Pozostałe nagrody XV MFP

NAGRODA UFUNDOWANA PRZEZ PREZYDENTA RP ANDRZEJA DUDĘ

Tamara Popov (Mołdawia)

 

NAGRODA ARTYSTYCZNA ELŻBIETY I KRZYSZTOFA PENDERECKICH

Kacper Żaromski (Polska)

 

NAGRODA ARTYSTYCZNA IM. TATIANY SHEBANOVEJ - „Za szczególne predyspozycje chopinowskie”

Mirei Kiyono (Japonia)

 

NAGRODA ZARZĄDU FIRMY MERA PNEFAL S.A. w WARSZAWIE o wartości 10 000 USD na nagranie i wydanie płyty CD

Ivan Shemchuk (Ukraina)

 

ROCZNE STYPENDIUM ARTYSTYCZNE ufundowane przez Maxymiliana Bylickiego - Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca przy MKiDz.N

Julita Emilia Niedzielska (Polska)

Jakub Hanuszkiewicz (Polska)

Bartosz Wątroba (Polska)

 

Nagroda prof. Jarosława DRZEWIECKIEGO - udział w koncercie „LWY FORTEPIANU” w dniu 14.02.2021 w ramach XII edycji Wawer Music Festival w CKS Hotelu BOSS w W-wie

Yelyzaveta Kozlova (Rosja)

Tamara Nishnianidze (Gruzja/Rosja)

 

Nagroda Bożenny DRZEWIECKIEJ - Prezes Hotelu BOSS i Hilton DT w Warszawie, voucher 2-osobowy na pobyt weekendowy w Hotelu BOSS w Warszawie w dniach 13-15.02.2021

Yelyzaveta Kozlova (Rosja)

Tamara Nishnianidze (Rosja)

 

NAGRODA PUBLICZNOŚCI XV MFP „Bieszczady bez granic” w wysokości 1200 zł. ufundowana przez mec. Adama Nowaka

Adrian Hodor (Hiszpania)

 

Nagroda Artystyczna Anna Kulandy - roczne stypendium artystyczne

Kacper Żaromski (Polska)

 

Nagroda Jacka GAJEWSKIEGO, Dyrektora Instytutu Polskiego w Bratysławie - zaproszenie na recital fortepianowy w IP w Bratysławie w sezonie 2020-21

Krzysztof  Goliszek (Polska)

 

Nagroda prof. Jerzego KASZUBY, Rektora AM im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy - dwa ½ recitalu w AM w Bydgoszczy w sezonie 2020-21

Kiriko Baba (Japonia)

Lidia Efimovich (Białoruś)

 

Nagroda Rektora AM we Lwowie prof. Igora PYLATYUKA za najlepsze wykonanie koncertu W.A. Mozarta lub F.Chopina

Lidia Efimovich ( Białoruś)

 

Nagroda Joanny KRUSZYŃSKIEJ,  DYREKTORA SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY W MIELCU - dwa ½ recitale na XXI Mieleckim Festiwalu Muzycznym w 2020

Lidia Efimovich (Białoruś)

Krzysztof Goliszek (Polska)

 

Nagroda prof. Marty WIERZBIENIEC - Dyrektora Naczelnego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie - zaproszenie na koncert symfoniczny w sezonie 2021

Paulius Anderson (Litwa)

 

Nagroda TORUŃSKIEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ - zaproszenie na koncert z orkiestrą TOS w sezonie 2020-21

Andriiiev Dorofeiev (Ukraina)

 

Nagroda Marka GRUCHOTY, Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli – dwa ½ recitalu w Sali Koncertowej MDK w Stalowej Woli w sezonie 2020-21

Sophia Shokhina (Ukraina)

Diana Voronetcaia (Mołdawia)

 

Nagroda prof. Lwa Zakopets Dyrektora Szkoły Talentów we Lwowie koncert z orkiestrą na Festiwalu "European music meeting" w sezonie 2020-21

Andriiiev Dorofeiev (Ukraina)

 

Nagroda Moniki PATROWICZ, Dyrektora Europejskiego Centrum Artystycznego im. F.Chopina w Sannikach – dwa 1/2 recitalu

Mirei Kiyono (Japonia)

Kiriko Baba (Japonia)

 

Nagroda Dyrektora Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – trzy boxy „100 na 100”

Adrian Hodor (Hiszpania)

Lidia Efimovich (Białoruś)

Gabriela Bortnowska (Polska)

 

Nagroda Tomasza TARNAWCZYKA, Dyrektora PSM I i II st. im. W. Kossakowej w Sanoku – dwa 1/2 recitalu w Sali Koncertowej PSM w Sanoku w sezonie 2020-21

Simonas Miknius (Litwa)

Elena Slyusareva (Rosja)

 

Nagroda ufundowana przez Związek Kompozytorów Polskich w Warszawie

Hanna Derej (Polska)

 

Nagroda prof. Aleksandry ZVIRBLYTE zaproszenie na festiwal-konkurs „Muzyka bez granic” w Druskiennikach na Litwie

Adrian Hodor (Hiszpania)

Iryna Berchuk (Ukraina)

Michał Basista (Polska)

Andrij Zahodiakin (Ukraina)

 

Nagroda prof. Viery NOSINY – zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal-Konkurs „Musica Classica” w Moskwie

Julijan Germanovic (Litwa)

Maciej Jonczyk (Polska)

 

Nagroda dyr. Janusza OSTROWSKIEGO – recital organowy w sezonie 2020-21

Michał Basista (Polska)

Elena Slyusareva (Rosja)

 

Wyróżnienie dyr. Janusza OSTROWSKIEGO „Organista Forum”

Sofia Berdnik (Rosja)

Marina Balaban (Ukraina)

Khrystyna Beniuk (Ukraina)

Joanna Maja Jasnowska (Polska)

Yana Kalenchuk (Ukraina)

Arina Kinzikeieva (Ukraina)

Filip Wegner (Polska)

Łakomy Anna (Polska)

Stepen Ralyk (Ukraina)

Ewa Kłak (Polska)

Maja Markowska (Polska)

Michalina Mastalińska (Polska)

Evgeniya Slyusareva (Rosja)

Svitlana Sheludiakova (Ukraina)

Dymitr Szostak (Polska)

 

Wyróżnienie „Indywidualność XV Forum” od Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury

Haadi Abboudi (Polska)

Alina Andriuti-Shemchuk (Rumunia)

Sophia Buning (Polska)

Olena Denys (Ukraina)

Jakub Derej (Polska)

Jakub Dobrzycki (Polska)

Vitaliy Dvorovyi (Ukraina)

Dominik Gilewski (Polska)

Tatiana Kirpichenok (Rosja)

Roksolana Kit (Ukraina)

Stanislava Kucharenko (Niemcy)

Oliwia Niemczuk (Polska)

Tamara Nishnianidze (Rosja)

Natalia Pasławska (Polska)

Anna Petrova (Rosja)

Yevheniia Prodous (Ukraina)

Michał Rąpała (Polska)

Emilis Sarinskas (Litwa)

Maja Sawicka (Polska)

Krystian Sekowski (Polska)

Ivan Shemchuk (Polska)

Aleksandra Shurdukova (Rosja)

Yurii Sukhlenko (Rosja)

Julia Szymszon (Polska)

Valeriia Tsarenska (Ukraina)

Julianna Wira (Polska)

Martyna Włodarczyk (Polska)

Yuliya Yemalayeva (Białoruś)

Paulina Zubel (Polska)

Michał Basista (Polska)

 

Nagroda prof. Urszuli Bartkiewicz

Serhii Shekhovtsov (Ukraina)

Lyubov Kobelyanskaya (Rosja)

Svitlana Sheludiakova (Ukraina)

Dymitr Szostak (Polska)

Adrian Hodor  (Hiszpania)

Yana Kalenchuk (Ukraina)

Maciej Jonczyk (Polska)

Dominika Wrembel (Polska)

 

Nagroda Artura JARONIA, Dyrektora Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju – recital na Festiwalu w Busku Zdroju w sezonie 2020-2021

Tatiana Boyko (Rosja)

Sophia Shokhina (Ukraina)


Nagroda Prezesa Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury za najlepsze wykonanie koncertu fortepianowego na XV MFP „Bieszczady bez granic”

Kiriko Baba (Japonia)

Iryna Berchuk (Ukraine)

Sofia Berdnik (Rosja)

Gabriela Bortnowska (Polska)

Tatiana Boyko (Rosja)

Lidia Efimovich (Białoruś)

Martin Finger (Rosja)

Joanna Maja Jasnowska (Polska)

Andriana Kiska (Ukraina)

Alicja Król (Polska)

Łucja Król (Polska)

Lyubov Kobelyanskaya (Rosja)

Anna Łakomy (Polska)

Mikhail Pavlenko (Rosja)

Bartosz Kurdybacha (Polska)

Eryk Parchański (Polska)

Diana Voronetcaia (Mołdawia)

Antane Gurskaite (Litwa)

Sofia Gazieva (Rosja)

Anastasiya Kolenko (Ukraina)

Mirei Kiykono (Japan)

Jakub Hanuszkiewicz (Polska)

Simonas Miknius (Litwa)

Tamara Popov (Mołdawia)

Yakic Voskoboinikov (Ukraina)

Julita Emilia Niedzielska (Polska)

Evgeniya Slyusareva (Rosja)

Adrian Hodor (Hiszpania)

 

Nagroda Magdaleny PAMUŁY, Prezesa Fundacji „AMADEUSZ” – zaproszenie na ½ recitalu w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli w sezonie 2020r.

Yakiv Voskoboinikov (Ukraina)

Diana Voronetcaia (Mołdawia)