Kontakt

PODKARPACKA FUNDACJA ROZWOJU KULTURY

ul. 3 Maja 15, 38-500 Sanok

tel. 13 46 403 44 

tel. kom. +48 781 102 500

ZnVuZGFjamFAaW50ZXJwaWFuby5wbA==

ZARZĄD PODKARPACKIEJ FUNDACJI ROZWOJU KULTURY 

   JAROSŁAW DRZEWIECKI 

   PREZES ZARZĄDU

j.drzewiecki@interpiano.pl

   JANUSZ OSTROWSKI

   WICEPREZES ZARZĄDU

j.ostrowski@interpiano.pl

 

PRACOWNICY PODKARPACKIEJ FUNDACJI ROZWOJU KULTURY 

   PRZEMYSŁAW SZYWAŁA

   Specjalista d/s administracyjnych

 

    JAGODA STRZAŁKA

   Specjalista d/s administracyjnych

 
     

 

Napisz do nas

BIURO ORGANIZACYJNE FORUM

 Bartosz Rejmak
Specjalista d/s grafiki i plastyki PFRK
Anna Rayzcher
Specjalista d/s grafiki i plastyki PFRK
Ludmiła Zakopets
Zastępca Kierownika Biura MFP d/s Ukrainy
prof. Eva Varhanikova
Zastępca Kierownika Biura MFP d/s Słowacji
prof. Aleksandra Zvirblyte
Zastępca Kierownika Biura MFP d/s Litwy
prof. Viera Nosina
Zastępca Kierownika Biura MFP d/s Rosji
Grzegorz Perkołup
specjalista d/s systemów elektronicznych i komputerowych MFP

PATRONAT HONOROWY FORUM

HONOROWY PATRONAT Małżonki Prezydenta RP 

Agaty Kornhauser - Dudy

KOMITET HONOROWY FORUM

                                                            Komitet Honorowy
                                   MIędzynarodowego Forum Pianistycznego
                                                   "BIeszczady bez granic"


Piotr Gliński                             - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Elżbieta Łukaciejewska        - Poseł do Parlamentu Europejskiego
Piotr Uruski                             - Poseł na Sejm RP
Ewa Leniart                             - Wojewoda Podkarpacki
Władysław Ortyl                    - Marszałek Województwa Podkarpackiego
Stanisław Kłopot                   - Starosta Jarosławski
Tomasz Matuszewski           - Burmistrz Miasta Sanoka
Anna Hałas                             - Wójt Gminy Sanok     

RADA PROGRAMOWA FORUM

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury zleca Przewodniczącemu Rady Programowej przygotowanie autorskiego programu Międzynarodowego Forum Pianistycznego "Bieszczady bez granic" w Sanoku.

Przewodniczący Rady Programowej po konsultacji z członkami Rady Programowej podejmuje decyzję o wyborze laureatów i przyznaniu "Złotych Parnasów" i innych nagród wybitnym osobowościom artystycznym spośród Uczestników Forum obecnych na Gali Finałowej Forum.

W skład Rady Programowej wchodzą:

prof. Jarosław Drzewiecki - przewodniczący, AM w Bydgoszczy

prof. Viera Nosina  - AM w Moskwie

prof. Andrzej Jasiński - AM w Katowicach

prof. Aleksandra Zvirblyte - AM w Wilnie 

dyr. Janusz Ostrowski - dyr. MFP "Bieszczady bez granic" w Sanoku 

 

luty 2017 , Sanok