REGULAMIN

REGULAMIN

XV Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic”

 § 1 Informacje ogólne

 1. Organizatorem XV Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” (MFP), które odbędzie się w dniach 02-07.02.2020 jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury z siedzibą w Sanoku.
 2. W MFP mogą brać udział muzycy, uczniowie szkół muzycznych, studenci oraz koncertujący pianiści.
 3. Szczegółowy plan swojego udziału w Forum Uczestnik Aktywny otrzyma przed rozpoczęciem MFP. Terminy zajęć indywidualnych, lekcji pokazowych, programy koncertowe oraz przydziały do Mistrzów Forum ustala Rada Programowa Forum. Jej decyzje są ostateczne.

 § 2 Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Każdy Uczestnik wypełnia Ankietę Zgłoszeniową dostępną pod adresem:
  http://forum.interpiano.pl/pol/aplikacja/aplikacja_zgloszeniowa
 1. Uczestnicy, którzy zaznaczyli opcję „potrzebuję zaproszenia wizowego” oraz poprawnie uzupełnili dane paszportowe otrzymają zaproszenie drogą elektroniczną i pocztową na adres korespondencyjny podany w aplikacji. Zaproszenie wizowe zostanie wysłane po uiszczeniu przedpłaty wpisowego na podane konto w banku (uczestnicy z Ukrainy otrzymają specjalny numer konta w banku) oraz wysłaniu drogą elektroniczną skanu paszportu. Zaproszenie wizowe przygotowywane i wysyłane jest w ciągu 2 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Fundacji.
 2. Aplikację internetową należy złożyć jak najwcześniej, nie później niż do 31.12.2019r. Utwory na fortepian z orkiestrą kameralną lub symfoniczną należy zgłaszać do 30.10.2019r, tak aby orkiestra mogła zaplanować próby, a sale koncertowe przygotować plakaty. 
 3. Ilość uczestników jest ograniczona.

 § 3 Warunki uczestnictwa

 1. AKTYWNY uczestnik oprócz pakietu podstawowego wybiera jeden z pakietów dodatkowych i ma zagwarantowane:

a)    W RAMACH PAKIETU PODSTAWOWEGO:

 • PAKIET POWITALNY z programem wydarzeń, informacjami organizacyjnymi, plan miasta oraz  z obowiązkowym identyfikatorem uczestnika
 • 2 lekcje z Mistrzami - lekcje pokazowe* lub indywidualne
 • Udział w wykładach odbywających się w ramach Międzynarodowego Forum Pianistycznego
 • Udział w koncertach porannych, koncertach edukacyjnych w Sali koncertowej PSM oraz koncertach Festiwalu Forum w Polsce i za granicą (na podstawie przygotowanego programu) Udział w koncertach w Polsce, na Ukrainie i na Słowacji (na podstawie przygotowanego programu) 
 • Zapewnione ćwiczenie min.1 godzinę dziennie, w miarę wolnych instrumentów, po wcześniejszym dokonaniu zapisu w biurze MFP
 • Udział w konsultacjach medycznych i masażach rehabilitacyjnych
 • Wstęp wolny na wszystkie lekcje pokazowe Mistrzów i koncerty w PSM,
 • Wstęp wolny na koncerty odbywające się w SDK

UWAGA!  Pakiet Powitalny Uczestnika Aktywnego ze wstępem wolnym nie jest jednoznaczny z miejscem siedzącym! Pierwszeństwo mają osoby, które są w posiadaniu zakupionego biletu w Fundacji.

 • Certyfikat Uczestnictwa potwierdzający udział w XV MFP „Bieszczady bez granic” – Sanok 2020..

PROGRAM

02.02.2020r. - Inauguracja XV MFP– Zwycięzca Między. Konkursu Muzyki Polskiej im. St.Moniuszki w Rzeszowie
03.02.2020r. - Adam Bałdych Jazz Quartet i pieśni łemkowsko-karpackie
04.02.2020r. - Koncert nadzwyczajnym „Tatiana Shebanova in memoriam”  
05.02.2020r. - Koncert Orkiestry z udziałem uczestników XV MFP
06.02.2020r. - FORUM MIASTU
07.02.2020r. - Gala Finałowa – Koncerty MOZARTA i CHOPINA w wyk. LOK „AKADEMIA”pod dyr. Igora Pylatyuka

b)    W RAMACH PAKIETU DODATKOWEGO Uczestnik wybiera jeden z poniższych kursów.  Liczba uczestników na poszczególnych kursach jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 •         Nr 1 - KURS ORGANOWY
- 1 lekcja indywidualna na organach pod kierunkiem mgr Janusza Ostrowskiego
- 1 lekcja indywidualna n/t  "J.S.Bach - Preludia i Fugi" pod kierunkiem prof. Viery Nosiny
- Udział w koncercie barokowo-organowym w kościele farnym w Sanoku 
 •         Nr 2 - KURS KLAWESYNOWY
- 1 lekcja indywidualna z klawesynu pod kierunkiem prof. Urszuli Bartkiewicz
- Udział w koncercie klawesynowym
 •          Nr 3 KURS IMPROWIZACJI INSRTUMENTALNEJ

-   1 lekcja indywidualna kameralistyki z prof. Konstantym Wileńskim 

-   Udział w koncercie 

 •         Nr 4  KURS "MŁODY WIRTUOZ"
- Udział w XI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Młody Wirtuoz” w dniu 3-4.02.2020 w PSM w Sanoku.
- Udział w koncercie Laureatów XI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego „Młody Wirtuoz”
- Udział w seminarium „Ucho-ręka-noga” 
- Uczestnik który opłacił wpisowe na Forum w pełnej wysokości jest zwolniony z opłaty wpisowego na konkurs „Młody Wirtuoz”
 1. BIERNY uczestnik (rodzina uczestnika Aktywneko, Melomani, wielbiciele muzyki) 
 • PAKIET POWITALNY z programem wydarzeń, informacjami organizacyjnymi, plan miasta oraz  z obowiązkowym identyfikatorem uczestnika
 • Udział w wybranych wykładach odbywających się w ramach Międzynarodowego Forum Pianistycznego ( udział na wykładach jest w formie słuchacza, uczestnik nie otrzymuje zaświadczenia udziału w wykładach) 
 • Wstęp na koncerty poranne "Festiwalu Małej Filharmonii" w sali koncertowej PSM w Sanoku.
 • Wstęp na koncerty w Polsce i na Słowacji w roli opiekuna (w ramach wolnych miejsc w autokarze) 
 • Wstęp wolny na wszystkie lekcje pokazowe Mistrzów i koncerty w PSM
 • Wstęp na lekcje zbiorowe oraz indywidualne w ramch opiekuna uczestnika Aktywnego 
 • Wstęp wolny na koncerty odbywające się w SDK w ramach Forum oraz Festiwalu Forum wyłączając koncert „Forum Miastu" w dniu 6.02.2020”.

UWAGA!  Pakiet Powitalny Uczestnika Aktywnego ze wstępem wolnym nie jest jednoznaczny z miejscem siedzącym! Pierwszeństwo mają osoby, które są w posiadaniu zakupionego biletu w Fundacji.

 

PROGRAM

02.02.2020r. - Inauguracja XV MFP– Zwycięzca Między. Konkursu Muzyki Polskiej im. St.Moniuszki w Rzeszowie
03.02.2020r. - Adam Bałdych Jazz Quartet i pieśni łemkowsko-karpackie
04.02.2020r. - Koncert nadzwyczajnym „Tatiana Shebanova in memoriam”  
05.02.2020r. - Koncert Orkiestry z udziałem uczestników XV MFP
06.02.2020r. - FORUM MIASTU
07.02.2020r. - Gala Finałowa – Koncerty MOZARTA i CHOPINA w wyk. LOK „AKADEMIA”pod dyr. Igora Pylatyuka

 

Koncert Forum Miastu - jest wyłączony spod abonamentu. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod nr +48 13 464 03 44 / 781-102-500 lub drogą mailową na adres ZnVuZGFjamFAaW50ZXJwaWFuby5wbA==

Koncert odbędzie się 06.02.2020 w SDK Sanok. 

UWAGA!

Wykupienie pakietu uczestnika biernego ułatwia pobyt na Forum. Umozliwia uczestnictwo  w koncertach i lekcjach pokazowych zawartych w pakiecie. Istnieje również możliwość wykupienia biletów na pojedyncze koncerty, lub karnetu koncertowego.

 § 4 Opłaty

 1. Aktywni uczestnicy MFP opłacą wpisowe w wysokości 550,00 PLN/ 135 EUR / 5000 UAH
 2. Bierni uczestnicy MFP opłacą wpisowe w wysokości 350,00 PLN / 75 EUR / 3200 UAH
 3. Opłaty należy dokonać do 7 dni roboczych od dnia wypełnienia aplikacji zgłoszeniowej na konto Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury 3 Maja 15/3, 38-500 Sanok z dopiskiem „MFP”:

- dla uczestników z Polski:      

BANK PEKAO SA nr 72 1240 2340 1111 0010 5504 9972

- dla uczestników z Ukrainy:

ЄДРПОУ 40125148
р/рах.№26004053703247
в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ЄДРПОУ 14360570
код банку 325321

- dla pozostałych wpłat zagranicznych:

No. of IBAN: PL91124023401978001048317354

SWIFT/ BIC code: PKOPPLPWXXX                                                              

  § 5 Nagrody

 1. Aktywni uczestnicy mają możliwość uzyskania jednej spośród nagród głównych – „Złoty Parnas” (3 równorzędne nagrody) oraz dodatkowych wyróżnień, zaproszeń na koncerty, stypendiów, nagród indywidualnych. Pełna lista nagród będzie udostępniona na stronie internetowej Fundacji.
 2. Spis nagród oraz kryteria ich przyznawania reguluje osobny regulamin .
 3. Wręczanie nagród odbywa się podczas Gali Finałowej MFP. W przypadku nieobecności na wręczeniu nagród, przyznane nagrody rzeczowe przepadają, a dyplomy wysyłane są pocztą na prośbę nagrodzonego.

 § 6 Rezygnacja

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu:
 • po terminie 01.01.2020r. wpłacona kwota wpisowego nie zostaje zwrócona,
 • przed terminem 01.01.2020r. uczestnikowi zostaje zwrócona kwota wpisowego po potrąceniu ryczałtowych kosztów manipulacyjnych w wysokości 10% wartości wpisowego.

 

* Przewodniczący RPF typuje osoby do lekcji pokazowych oraz do udziału jako solista w koncertach fortepianowych.