REGULAMIN

REGULAMIN

XV Międzynarodowego Forum Pianistycznego

„Bieszczady bez granic”

 

Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury
z dnia 29.06.2019r.

 

Zgodnie z § 7 pkt. 1 statutu Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury realizuje swoje cele poprzez Organizację Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” w Sanoku.

 

§ 1

WPROWADZENIE

 1. Organizatorem XV Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” (MFP), które odbędzie się w dniach 02-07.02.2020r. jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury z siedzibą w Sanoku.
 2. Szczegółowy plan swojego udziału w Forum Uczestnik Aktywny otrzyma
  przed rozpoczęciem MFP. Terminy zajęć indywidualnych, lekcji pokazowych, programy koncertowe oraz przydziały do Mistrzów Forum ustala Rada Programowa Forum. Jej decyzje są ostateczne.
 3. Ilość uczestników jest ograniczona.

§ 2

UCZESTNICTWO

 1. XV Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic” jest adresowany
  do muzyków, uczniów szkół muzycznych, studentów oraz koncertujących pianistów.
 2. Kurs rozpoczyna się 02.02.2020r., a kończy 07.02.2020r.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do 31.12.2019 roku drogą internetową wypełnionej aplikacji zgłoszeniowej dostępnej na stronie: http://forum.interpiano.pl/pol/aplikacja/aplikacja_zgloszeniowa
 1. Utwory na fortepian z orkiestrą kameralną lub symfoniczną należy zgłaszać do 30.10.2019r., tak aby orkiestra mogła zaplanować próby, a sale koncertowe przygotować plakaty. 
 2. Uczestnicy, którzy zaznaczyli opcję „potrzebuję zaproszenia wizowego” oraz poprawnie uzupełnili dane paszportowe otrzymają zaproszenie wizowe drogą elektroniczną i pocztową
  na adres korespondencyjny podany w aplikacji. Zaproszenie wizowe zostanie wysłane po uiszczeniu przedpłaty wpisowego na podane konto w banku (uczestnicy z Ukrainy otrzymają specjalny numer konta w banku) Zaproszenie wizowe przygotowywane i wysyłane jest w ciągu 14 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Fundacji. Zaproszenie wizowe zostaje wysłane wyłącznie jeden raz. W przypadku kiedy zaproszenie wizowe zawierało błędy z winy uczestnika wypełniającego aplikację, istnieje możliwość ponownego wysłania zaproszenia wizowego po wcześniejszym opłaceniu kosztów wysyłki przez uczestnika. Koszt wysyłki zaproszenia wizowego wynosi tyle co aktualna stawka Poczty Polskiej.

§ 3

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. AKTYWNY uczestnik ma zagwarantowany pakiet podstawowy w ramach którego
  ma zapewnione:

PAKIET PODSTAWOWY:

 • PAKIET POWITALNY z programem wydarzeń, informacjami organizacyjnymi, plan miasta oraz z obowiązkowym identyfikatorem uczestnika,
 • 2 lekcje z Mistrzami - lekcje pokazowe* lub indywidualne,
 • Udział w wykładach odbywających się w ramach Międzynarodowego Forum Pianistycznego,
 • Udział w koncertach porannych, koncertach edukacyjnych w Sali koncertowej PSM oraz koncertach Festiwalu Forum w Polsce i za granicą (na podstawie przygotowanego programu) Udział w koncertach w Polsce, na Ukrainie i na Słowacji (na podstawie przygotowanego programu), 
 • Zapewnione ćwiczenie min. 1 godzinę dziennie, w miarę wolnych instrumentów, po wcześniejszym dokonaniu zapisu w biurze MFP,
 • Udział w medycznych konsultacjach rehabilitacyjnych,
 • Wstęp wolny na wszystkie lekcje pokazowe Mistrzów i koncerty w PSM,
 • Wstęp wolny na koncerty odbywające się w SDK,
 • Certyfikat Uczestnictwa potwierdzający udział w XV MFP „Bieszczady bez granic” – Sanok 2020.
PROGRAM:
02.02.2020r. - Gala Inauguracyjna
03.02.2020r. - Koncert jazzowy
04.02.2020r. - Koncert „Tatiana Shebanova in memoriam”,
05.02.2020r. - Koncert Laureatów Konkursu
06.02.2020r. - Forum Miastu
07.02.2020r. - Gala Finałowa

 UWAGA!  Pakiet Powitalny Uczestnika Aktywnego ze wstępem wolnym nie jest jednoznaczny z miejscem siedzącym! Pierwszeństwo mają osoby, które są w posiadaniu zakupionego biletu wstępu.

 1. AKTYWNY uczestnik oprócz pakietu podstawowego wybiera jeden z pakietów dodatkowych
  w którym ma zagwarantowane:

PAKIET DODATKOWY:

Uczestnik wybiera jeden z poniższych kursów.  Liczba uczestników na poszczególnych kursach jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Nr 1 – KURS ORGANOWY

 • Zajęcia z mgr Januszem Ostrowskim na organach Kościoła Farnego w Sanoku
 • Udział w koncercie na organowym w Farze 7.02.2020 o godz. 12:00

Nr 2 – KURS KAMERALISTKI INSTRUMENTALNEJ

 • Zajęcia indywidualne i grupowe z prof. Andrzejem Tatarskim i Takashi Yamamoto

Nr 3 – KURS KLAWESYNOWY

 • Dodatkowe zajęcia z utworami Scarlattiego, Mozarta, Haydna z prof. Urszulą Bartkiewicz
 • Udział w koncercie na historycznym Pleyelu w Muzeum Podkarpackim w Krośnie w dniu 7.02.2020

Nr 4 – KURS DYRYGENTURY DLA PIANISTÓW

 • Podstawy dyrygentury na przykładzie wybranej I części koncertu fortepianowego W.A.Mozarta z dyr. Bogdanem Olędzkim
 • Wybrani uczestnicy zadyrygują Lwowską Orkiestrą Kameralną „Akademia” w dniu 5.02.2020 r. o godz. 19:00 w SDK w Sanoku.

Nr 5 - KURS PODSTAW IMPROWIZACJI DLA PIANISTÓW

 • Seminarium „Podstawy improwizacji dla pianistów” z prof. Konstantym Wileńskim
 • Przykłady improwizacji kadencji w koncertach fortepianowych Mozarta.

Nr 4 - KURS "MŁODY WIRTUOZ"

 • Bezpłatny udział w XI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Młody Wirtuoz” w dniu 3.02.2020 od godz. 8:30 w PSM w Sanoku
 • Udział w koncercie laureatów 4.02.2020 od godz. 15:00
 1. BIERNY uczestnik (tj. m.in. rodzina uczestnika aktywnego, nauczyciele, melomani, wielbiciele muzyki) ma zagwarantowany pakiet podstawowy w ramach którego ma zapewnione:
 • PAKIET POWITALNY z programem wydarzeń, informacjami organizacyjnymi, plan miasta oraz  z obowiązkowym identyfikatorem uczestnika,
 • Udział w wybranych wykładach odbywających się w ramach Międzynarodowego Forum Pianistycznego (udział na wykładach jest w formie słuchacza, uczestnik nie otrzymuje zaświadczenia udziału w wykładach), 
 • Wstęp na koncerty poranne "Festiwalu Małej Filharmonii" w sali koncertowej PSM w Sanoku,
 • Wstęp na koncerty w Polsce na Słowacji i Ukrainie w roli opiekuna (w ramach wolnych miejsc w autokarze), 
 • Wstęp wolny na wszystkie lekcje pokazowe Mistrzów i koncerty w PSM,
 • Wstęp na lekcje zbiorowe oraz indywidualne w ramach opiekuna uczestnika Aktywnego, 
 • Wstęp wolny na koncerty odbywające się w SDK w ramach Forum oraz Festiwalu Forum wyłączając koncert „Forum Miastu" w dniu 6.02.2020”. Koncert Forum Miastu - jest wyłączony spod abonamentu. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod nr +48 13 464 03 44 / 781 102 500 lub drogą mailową na adres: ZnVuZGFjamFAaW50ZXJwaWFuby5wbA==

UWAGA!  Pakiet Powitalny Uczestnika Aktywnego ze wstępem wolnym nie jest jednoznaczny z miejscem siedzącym! Pierwszeństwo mają osoby, które są w posiadaniu zakupionego biletu wstępu.

 1. Wykupienie pakietu uczestnika biernego ułatwia pobyt na Forum. Umożliwia uczestnictwo w koncertach i lekcjach pokazowych zawartych w pakiecie. Istnieje również możliwość wykupienia biletów na pojedyncze koncerty, lub karnetu koncertowego.

§ 4

ODPŁATNOŚCI

 1. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wpłata wpisowego z dopiskiem „MFP” w terminie 7 dni roboczych od dnia wypełnienia aplikacji zgłoszeniowej, w wysokości:

a) AKTYWNI uczestnicy 550,00 PLN/ 135 EUR / 3500 UAH

b) BIERNI uczestnicy  350,00 PLN/ 80 EUR / 2500 UAH

 1. Wpłat należy dokonać na konto:
Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury
ul. 3 Maja 15/3, 38-500 Sanok
 
dla uczestników z Polski:
BANK PEKAO SA nr 72 1240 2340 1111 0010 5504 9972
 
dla uczestników z Ukrainy:
ЄДРПОУ 40125148
р/рах.№26004053703247
в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ЄДРПОУ 14360570
код банку 325321
 
dla pozostałych wpłat zagranicznych:
No. of IBAN: PL 91 1240 2340 1978 0010 4831 7354
SWIFT/ BIC code: PKOPPLPWXXX 
 1. W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu:

a) po terminie 01.01.2020r., wpłacona kwota wpisowego nie zostaje zwrócona, 

b) przed terminem 01.01.2020r., uczestnikowi zostaje zwrócona kwota wpisowego po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10% wartości wpisowego.

§ 5

NAGRODY

 1. AKTYWNI uczestnicy mają możliwość uzyskania jednej spośród nagród głównych
  – „Złoty Parnas” (3 równorzędne nagrody) oraz dodatkowych wyróżnień, zaproszeń na koncerty, stypendiów, nagród indywidualnych. Pełna lista nagród będzie udostępniona na stronie internetowej Fundacji.
 2. Spis nagród oraz kryteria ich przyznawania reguluje osobny regulamin.
 3. Wręczanie nagród odbywa się podczas Gali Finałowej MFP. W przypadku nieobecności na wręczeniu nagród, przyznane nagrody rzeczowe przepadają, a dyplomy wysyłane są pocztą na prośbę nagrodzonego.

§ 6

PODSUMOWANIE

 1. Zmiany w regulaminie MFP wprowadza Zarząd Fundacji.
 2. Regulamin MFP wchodzi w życie z dniem podjęcia i jest ważny do odwołania.

 

* Przewodniczący RPF typuje osoby do lekcji pokazowych oraz do udziału jako solista w koncertach fortepianowych.