Regulamin

REGULAMIN

Międzynarodowe Forum Pianistyczne

„Bieszczady bez granic”

z dnia 20.02.2020r.

Zgodnie z § 7 pkt. 1 statutu Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury realizuje swoje cele poprzez organizację Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” w Sanoku.

§ 1

WPROWADZENIE

Organizatorem Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” (MFP) jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury z siedzibą w Sanoku. W MFP „Bieszczady bez granic” można uczestniczyć jako Uczestnik Aktywny lub Uczestnik Bierny. Każdy uczestnik aktywny otrzyma przed rozpoczęciem wydarzenia (koniec stycznia)  szczegółowy plan swojego udziału w Forum. Terminy zajęć indywidualnych, lekcji pokazowych, programu koncertowego oraz przydziału do Mistrzów Forum ustala Przewodniczący Rady Programowej Forum. Jego decyzje są ostateczne.

§ 2

UCZESTNICTWO

 1. Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic” jest adresowane do muzyków, uczniów i studentów szkół i uczelni muzycznych oraz koncertujących pianistów.
 2. MFP „Bieszczady bez granic” rozpoczyna się 07.02.2021 r., a kończy 13.02.2021 r.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do 31.12.2020 roku drogą internetową wypełnionej aplikacji zgłoszeniowej dostępnej na stronie: https://forum.interpiano.pl/pol/aplikacja/aplikacja_zgloszeniowa
 4. Kandydaci do udziału w koncertach z orkiestrą symfoniczną lub kameralną powinni zgłosić swój udział  (ANKIETA) do 30.10.2020.  tak aby orkiestra mogła zaplanować próby, a sale koncertowe przygotować plakaty. 
 5. Ilość uczestników aktywnych jest ograniczona.
 6. Uczestnicy, którzy zaznaczyli opcję „potrzebuję zaproszenia wizowego” oraz poprawnie uzupełnili dane paszportowe otrzymają zaproszenie wizowe drogą elektroniczną i pocztową na adres korespondencyjny podany w aplikacji.
 7. Zaproszenie wizowe zostanie wysłane po uiszczeniu przedpłaty wpisowego na podane konto w banku (uczestnicy z Ukrainy otrzymają specjalny numer konta w banku) Zaproszenie wizowe przygotowywane i wysyłane jest w ciągu 7 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Fundacji. Zaproszenie wizowe zostaje wysłane wyłącznie jeden raz. W przypadku kiedy zaproszenie wizowe zawierało błędy z winy uczestnika wypełniającego aplikację, istnieje możliwość ponownego wysłania zaproszenia wizowego po wcześniejszym opłaceniu kosztów wysyłki przez uczestnika. Koszt wysyłki zaproszenia wizowego wynosi tyle co aktualna stawka Poczty Polskiej.

§  3

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. UCZESTNIK  AKTYWNY ma zagwarantowany PAKIET PODSTAWOWY , a w nim:

 

 • Pakiet informacyjny z programem wydarzeń indywidualnych z planem miasta oraz z identyfikatorem
 • Minimum 2 lekcje z Mistrzami – w tym lekcje pokazowe lub indywidualne
 • Udział w wykładach odbywających się w ramach Międzynarodowego Forum Pianistycznego,
 • Udział w koncertach Młodej Filharmonii, w koncertach edukacyjnych oraz festiwalowych na podstawie  

zaprezentowanego w ankiecie repertuaru

 • Zapewnione ćwiczenie min.1 godz. dziennie, w miarę wolnych instrumentów
 • Korzystanie z medycznych konsultacji rehabilitacyjnych,
 • Wstęp wolny na wszystkie lekcje pokazowe Mistrzów i koncerty w PSM oraz koncerty w SDK
 • Certyfikat Uczestnictwa potwierdzający udział w MFP  „Bieszczady bez granic” w Sanoku .

PROGRAM FORUM:

07.02.2021r. - Gala Inauguracyjna

08.02.2021r. - Koncert jazzowy
09.02.2021r. - Koncert „Tatiana Shebanova in memoriam”

10.02.2021r. - Koncert Laureatów Konkursu

11.02.2021r. - Koncert „Forum Miastu”

12.02.2021r. - Gala Finałowa

14.02.2021r. - Lwy Fortepianu w Warszawie

 

 UWAGA!  Pakiet Powitalny Uczestnika Aktywnego ze wstępem wolnym nie jest jednoznaczny z miejscem siedzącym! Pierwszeństwo mają osoby, które są w posiadaniu zakupionego biletu wstępu.

2.BIERNY UCZESTNIK  (m.in. rodzina uczestnika aktywnego, nauczyciele, melomani, wielbiciele muzyki)   ma zagwarantowany pakiet, a w nim:

 • Pakiet informacyjny z programem wydarzeń, informacjami organizacyjnymi, planem miasta oraz  z

obowiązkowym identyfikatorem uczestnika,

 • Udział w wykładach odbywających się w ramach Międzynarodowego Forum Pianistycznego (udział

        w wykładach jest bierny tzn. nie przysługuje zaświadczenie o udziale w Forum Pianistycznym. 

 • Wstęp na koncerty poranne "Festiwalu Małej Filharmonii" w sali koncertowej PSM w Sanoku,
 • Wstęp na koncerty w Polsce na Słowacji i Ukrainie w roli opiekuna (w ramach wolnych miejsc w autokarze), 

Wstęp wolny na wszystkie lekcje pokazowe Mistrzów i koncerty w PSM,

 • Wstęp na lekcje zbiorowe oraz indywidualne w ramach opiekuna uczestnika Aktywnego, 
 • Wstęp wolny na koncerty odbywające się w SDK w ramach Forum oraz Festiwalu Forum wyłączając koncert

 „Forum Miastu" w dniu 11.02.2021”. Koncert Forum Miastu - jest wyłączony spod abonamentu.

Rezerwacji można dokonać tel. pod n +4813 464 03 44 / 781 102 500 lub drogą mailową na adres: ZnVuZGFjamFAaW50ZXJwaWFuby5wbA==

UWAGA!  Pakiet PODSTAWOWY dla Uczestnika BIERNEGO ze wstępem wolnym nie jest jednoznaczny z miejscem siedzącym! Pierwszeństwo mają osoby, które są w posiadaniu zakupionego biletu wstępu.

3.Wykupienie pakietu uczestnika biernego ułatwia pobyt na Forum. Umożliwia uczestnictwo w koncertach i lekcjach pokazowych zawartych w pakiecie. Istnieje również możliwość wykupienia biletów na pojedyncze koncerty, lub karnetu koncertowego.

§ 4

OPŁATY

 1. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wpłata wpisowego z dopiskiem „MFP” w terminie 7 dni roboczych od dnia wypełnienia aplikacji zgłoszeniowej, w wysokości:

a) AKTYWNI uczestnicy 620,00 PLN/ 140 EUR / 3500 UAH

b) BIERNI uczestnicy  350,00 PLN/ 70 EUR / 2000 UAH

 1. Wpłat należy dokonać na konto:

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury,   ul. 3 Maja 15/3, 38-500 Sanok 

dla uczestników z Polski:   BANK PEKAO SA nr 72 1240 2340 1111 0010 5504 9972

dla uczestników z Ukrainy:

ЄДРПОУ 40125148

р/рах.№26004053703247

в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

ЄДРПОУ 14360570

код банку 325321

dla pozostałych wpłat zagranicznych:

No. of IBAN: PL 91 1240 2340 1978 0010 4831 7354

SWIFT/ BIC code: PKOPPLPWXXX 

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu:

a) po terminie 01.01.2021r., wpłacona kwota wpisowego nie zostaje zwrócona, 

b) przed terminem 01.01.2021r., uczestnikowi zostaje zwrócona kwota wpisowego po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10% wartości wpisowego.

§ 5

NAGRODY

 1. AKTYWNI uczestnicy mają możliwość uzyskania jednej spośród nagród głównych
  – „Złoty Parnas” (3 równorzędne nagrody) oraz dodatkowych wyróżnień, zaproszeń na koncerty, stypendiów, nagród
 2. Wręczanie nagród odbywa się podczas Gali Finałowej MFP. W przypadku nieobecności na wręczeniu nagród, przyznane nagrody rzeczowe przepadają, a dyplomy wysyłane są pocztą na prośbę nagrodzonego.

§ 6

PODSUMOWANIE

 1. Zmiany w regulaminie MFP wprowadza Zarząd Fundacji.
 2. Regulamin MFP wchodzi w życie z dniem podjęcia i jest ważny do odwołania.

 

* Przewodniczący RPF typuje osoby do lekcji pokazowych oraz do udziału jako solista w koncertach fortepianowych.