REGULAMIN

REGULAMIN

XIII Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic”

 § 1 Informacje ogólne

 

 1. Organizatorem XIII Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” (MFP), które odbędzie się w dniach 04 - 09.02.2018 jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury z siedzibą w Sanoku.
 2. W MFP mogą brać udział muzycy, uczniowie szkół muzycznych, studenci oraz koncertujący pianiści.
 3. Szczegółowy plan swojego udziału w Forum Uczestnik Aktywny otrzyma przed rozpoczęciem MFP. Terminy zajęć indywidualnych, lekcji pokazowych, programy koncertowe oraz przydziały do Mistrzów Forum ustala Rada Programowa Forum. Jej decyzje są ostateczne.

 § 2 Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Każdy Uczestnik wypełnia Ankietę Zgłoszeniową dostępną pod adresem:
  http://forum.interpiano.pl/pol/aplikacja/aplikacja_zgloszeniowa
 1. Uczestnicy, którzy zaznaczyli opcję „potrzebuję zaproszenia wizowego” oraz poprawnie uzupełnili dane paszportowe otrzymają zaproszenie drogą elektroniczną i pocztową na adres korespondencyjny podany w aplikacji. Zaproszenie wizowe zostanie wysłane po uiszczeniu przedpłaty wpisowego na podane konto w banku (uczestnicy z Ukrainy otrzymają specjalny numer konta w banku) oraz wysłaniu drogą elektroniczna skanu paszportu. Zaproszenie wizowe przygotowywane i wysyłane jest w ciągu 2 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Fundacji.
 2. Aplikację internetową należy złożyć jak najwcześniej, nie później niż do 31.12.2017r. Utwory na fortepian z orkiestrą lub perkusją należy zgłaszać do 30.11.2017r, tak aby orkiestra mogła zaplanować próby, a sale koncertowe przygotować plakaty. 
 3. Ilość uczestników jest ograniczona.

 § 3 Warunki uczestnictwa

 1. AKTYWNY uczestnik oprócz pakietu podstawowego wybiera jeden z pakietów dodatkowych i ma zagwarantowane:

a)      W RAMACH PAKIETU PODSTAWOWEGO:

 • 2 lekcje z Mistrzami - lekcje pokazowe* lub indywidualne
 • Udział w zajęciach "Podstawy kompozycji i improwizacji”
 • Udział w wykładach odbywających się w ramach Międzynarodowego Forum Pianistycznego
 • Udział w koncertach porannym w sali koncertowej PSM w Sanoku w ramach „Festiwalu 5-kultur” oraz „Młodej Filharmonii” 
 • Udział w koncertach w Polsce i na Słowacji (na podstawie przygotowanego programu) 
 • Udział w seminarium n/t „Jak walczyć z przeciążeniami kręgosłupa, nadgarstków i rąk”
 • Wstęp wolny na wszystkie lekcje pokazowe Mistrzów i koncerty w PSM, a także na następujące koncerty odbywające się w SDK w ramach Festivalu Forum:

o   04.02.2018r. – Gala XIII MFP "BIESZCZADY BEZ GRANIC" - "Fortepian &Perkusja" Historyczny jubileusz 90- lecia Maestry Lidii Grychtołówny

o   05.02.2018r. - Forum Miastu - Sasha Strunin & Gary Guthman Jazz Show - Światowe gwiazdy jazzu w Sanoku

o   06.02.2018r. – Pianistyczny klan rodziny Osokinów w hołdzie TATIANIE SHEBANOVEJ 

o   07.02.2018r. - Laureaci "Złotych Parnasów" z Orkiestrą LWOWSKĄ 

o   08.02.2018r. – Recital Mistrzowski Kevina Kennera (USA)

o   09.02.2018r. – Gala Finałowa - Koncerty Fortepianowe "Polska Niepodległa" 

UWAGA!  Wstęp wolny na koncerty nie jest jednoznaczny z miejscem siedzącym! Pierwszeństwo mają osoby, które są w posiadaniu zakupionego biletu w Fundacji.

 • Pakiet powitalny z niezbędnymi informacjami, tj. program wydarzeń, informacje organizacyjne, plan centrum miasta, identyfikator uczestnika
 • Certyfikat Uczestnictwa potwierdzający udział w XIII MFP „Bieszczady bez granic” – Sanok 2018.

b)      W RAMACH PAKIETU DODATKOWEGO (uczestnik wybiera jeden z poniższych kursów – liczba uczestników na poszczególnych kursach jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń):

 •          KURS BAROKOWO - ORGANOWY

-   1 lekcja indywidualna na organach pod kierunkiem mgr Janusza Ostrowskiego

-   Udział w koncercie barokowo - organowym 

 •          KURS KAMERALISTYKI INSTRUMENTALNEJ

-   1 lekcja indywidualna kameralistyki (na 4-ręce lub z orkiestrą) z Stanisławem Drzewieckim / Michałem Szymanowskim / Igorem Pylatyukiem

-   Udział w koncercie 

 •           KURS KAMERALISTYKI WOKALNEJ

-   1 lekcja indywidualna kameralistyki wokalnej z Andrzejem Tatarskim / Jekateriną Starodubrowską

-   Udział w koncercie kameralistyki wokalnej

 •          KURS "MŁODY WIRTUOZ"

-   Udział w IXMiędzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Młody Wirtuoz” w dniu 5.02.2018

-   Udział w koncercie Laureatów VIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego „Młody Wirtuoz”

-   Udział w seminarium „Ucho – ręka –noga” 

 1. Każdy uczestnik aktywny będzie miał zapewnione ćwiczenie min.1 godzinę dziennie, w miarę wolnych instrumentów, po wcześniejszym dokonaniu zapisu w biurze MFP.
 2. BIERNY uczestnik ma wstęp na lekcje zbiorowe oraz wszystkie koncerty w ramach Festiwalu Forum, włączając koncert „Forum Miastu w dniu 5.02.2018”.
 • Udział w wybranych wykładach odbywających się w ramach Międzynarodowego Forum Pianistycznego
 • Udział w koncertach porannych "Festiwalu Małej Filharmonii" w sali koncertowej PSM w Sanoku.
 • Udział w koncertach w Polsce i na Słowacji (w ramach wolnych miejsc w autokarze) 
 • Udział w seminarium n/t „Jak walczyć z przeciążeniami kręgosłupa, nadgarstków i rąk”
 • Wstęp wolny na wszystkie lekcje pokazowe Mistrzów i koncerty w PSM, a także na następujące koncerty odbywające się w SDK w ramach Festivalu Forum:

o   04.02.2018r. – Gala XIII MFP "BIESZCZADY BEZ GRANIC" - "Fortepian &Perkusja" Historyczny jubileusz 90- lecia Maestry Lidii Grychtołówny

o   05.02.2018r. - Forum Miastu - Sasha Strunin & Gary Guthman Jazz Show - Światowe gwiazdy jazzu w Sanoku

o   06.02.2018r. – Pianistyczny klan rodziny Osokinów w hołdzie TATIANIE SHEBANOVEJ 

o   07.02.2018r. - Laureaci "Złotych Parnasów" z Orkiestrą LWOWSKĄ 

o   08.02.2018r. – Recital Mistrzowski Kevina Kennera (USA)

o   09.02.2018r. – Gala Finałowa - Koncerty Fortepianowe "Polska Niepodległa"

UWAGA!  Wstęp wolny na koncerty nie jest jednoznaczny z miejscem siedzącym! Pierwszeństwo mają osoby, które są w posiadaniu zakupionego biletu w Fundacji.

 • Pakiet powitalny z niezbędnymi informacjami, tj. program wydarzeń, informacje organizacyjne, plan centrum miasta, identyfikator uczestnika
 • Certyfikat Uczestnictwa potwierdzający udział w XIII MFP „Bieszczady bez granic” – Sanok 2018.
Koncert "Forum Miastu" SASHA STRUNIN I GARY GUTHMAN JAZZ SHOW jest wyłączony spod abonamentu. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod nr +48 13 464 03 44 lub drogą mailową na adres ZnVuZGFjamFAaW50ZXJwaWFuby5wbA==
Koncert odbędzie się 05.02.2018 na Arenie Sanok. Wstęp w zależności od zarezerwowanego miejsca wynosi 20, 15 i 10 zł.

UWAGA! RODZICE UCZESTNIKÓW FORUM NIE MAJĄ OBOWIĄZKU KUPNA UCZESTNICTWA BIERNEGO.

Jednak bez wykupienia pakietu uczestnika biernego, nie można brać udziału w koncertach i lekcjach pokazowych zawartych w pakiecie. Istnieje natomiast możliwość wykupienia biletów na pojedyncze koncerty, lub karnetu koncertowego.

 § 4 Opłaty

 1. Aktywni uczestnicy MFP opłacą wpisowe w wysokości 550,00 PLN/ 135 EUR / 3000 UAH
 2. Bierni uczestnicy MFP opłacą wpisowe w wysokości 280,00 PLN / 70 EUR / 1500 UAH
 3. Opłaty należy dokonać do 7 dni roboczych od dnia wypełnienia aplikacji zgłoszeniowej na konto Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury 3 Maja 15/3, 38-500 Sanok z dopiskiem „MFP”:

- dla uczestników z Polski:      

BANK PEKAO SA nr 72 1240 2340 1111 0010 5504 9972

- dla uczestników z Ukrainy:

ЄДРПОУ 40125148
р/рах.№26004053703247
в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ЄДРПОУ 14360570
код банку 325321

 

- dla pozostałych wpłat zagranicznych:

No. of IBAN: PL91124023401978001048317354

SWIFT/ BIC code: PKOPPLPWXXX                                                             

§ 5 Nagrody

 1. Aktywni uczestnicy mają możliwość uzyskania jednej spośród nagród głównych – „Złoty Parnas” (3 równorzędne nagrody) oraz dodatkowych wyróżnień, zaproszeń na koncerty, stypendiów, nagród indywidualnych. Pełna lista nagród będzie udostępniona na stronie internetowej Fundacji.
 2. Spis nagród oraz kryteria ich przyznawania reguluje osobny regulamin.
 3. Wręczanie nagród odbywa się podczas Gali Finałowej MFP. W przypadku nieobecności na wręczeniu nagród, przyznane nagrody rzeczowe przepadają.

 § 6 Rezygnacja

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu:
 • po terminie 01.01.2018r. wpłacona kwota wpisowego nie zostaje zwrócona,
 • przed terminem 01.01.2018r. uczestnikowi zostaje zwrócona kwota wpisowego po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10% wpłaconej sumy

 

* Przewodniczący RPF typuje osoby do lekcji pokazowych