Regulamin

REGULAMIN
Międzynarodowe Forum Pianistyczne
„Bieszczady bez granic”(MFP)

Zgodnie z § 7 pkt. 1 statutu Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury realizuje swoje cele poprzez organizację Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” w Sanoku.

§ 1
WPROWADZENIE

Organizatorem Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” (MFP) jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury z siedzibą w Sanoku. W MFP „Bieszczady bez granic” można uczestniczyć jako Uczestnik Aktywny lub Uczestnik Bierny. Każdy uczestnik aktywny otrzyma przed rozpoczęciem wydarzenia (koniec stycznia) szczegółowy plan swojego udziału w Forum. Terminy zajęć indywidualnych, lekcji pokazowych, programu koncertowego oraz przydziału do Mistrzów Forum ustala Przewodniczący Rady Programowej Forum. Jego decyzje są ostateczne.

§ 2
UCZESTNICTWO
 1. Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic” jest adresowane do muzyków, uczniów i studentów szkół i uczelni muzycznych oraz koncertujących pianistów.
 2. XIX MFP „Bieszczady bez granic” rozpoczyna się 03.02.2024 r., a kończy 09.02.2024 r.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do 31.12.2023 roku drogą internetową wypełnionej aplikacji zgłoszeniowej dostępnej na stronie: https://aplikacja.interpiano.pl/pl/#/
 4. Kandydaci do udziału w koncertach z orkiestrą symfoniczną lub kameralną powinni zgłosić swój udział (ANKIETA) do 30.11.2023. tak aby orkiestra mogła zaplanować próby, a sale koncertowe przygotować plakaty. 
 5. Ilość uczestników aktywnych jest ograniczona.
§ 3
WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. UCZESTNIK  AKTYWNY ma zagwarantowany PAKIET PODSTAWOWY , a w nim:
 • Pakiet informacyjny z programem wydarzeń indywidualnych z planem miasta oraz z identyfikatorem,
 • Minimum 2 lekcje z Mistrzami – w tym lekcje pokazowe lub indywidualne,
 • Udział w wykładach odbywających się w ramach Międzynarodowego Forum Pianistycznego,
 • Udział w koncertach Młodej Filharmonii, w koncertach edukacyjnych oraz festiwalowych na podstawie zaprezentowanego w ankiecie repertuaru,
 • Zapewnione ćwiczenie min.1 godz. dziennie, w miarę wolnych instrumentów,
 • Korzystanie z medycznych konsultacji rehabilitacyjnych,
 • Wstęp wolny na wszystkie lekcje pokazowe Mistrzów i koncerty w PSM oraz koncerty w SDK w ramach Forum oraz Festiwalu Forum wyłączając koncert FORUM MIASTU
 • Certyfikat Uczestnictwa potwierdzający udział w MFP „Bieszczady bez granic” w Sanoku .
PROGRAM KONCERTÓW W RAMACH FORUM:
03.02.2024 r. - Rozpoczęcie MSPF
04.02.2024 r. - Gala Inauguracyjna
05.02.2024 r. - Koncert jazzowy
06.02.2024 r. - Koncert „Tatiana Shebanova in memoriam”
07.02.2024 r. - Koncert „Forum Miastu”
08.02.2024 r.- Koncert „Podstawy dyrygentury”
09.02.2024 r. - Gala Finałowa

UWAGA!  Pakiet Powitalny Uczestnika Aktywnego ze wstępem wolnym na koncerty wieczorne w SDK nie jest jednoznaczny z miejscem siedzącym! Pierwszeństwo mają osoby, które są w posiadaniu zakupionego biletu wstępu.

 1. UCZESTNIK BIERNY  (m.in. rodzina uczestnika aktywnego, nauczyciele, melomani, wielbiciele muzyki) ma zagwarantowany pakiet, a w nim:
 • Pakiet informacyjny z programem wydarzeń, informacjami organizacyjnymi, planem miasta oraz z obowiązkowym identyfikatorem uczestnika,
 • Udział w wykładach odbywających się w ramach Międzynarodowego Forum Pianistycznego (udział w wykładach jest bierny tzn. nie przysługuje zaświadczenie o udziale w Forum Pianistycznym. 
 • Wstęp na koncerty poranne "Festiwalu Małej Filharmonii" w sali koncertowej PSM w Sanoku,
 • Możliwość wyjazdu na koncerty poza Sanokiem w roli opiekuna (w ramach wolnych miejsc w autokarze), 
 • Wstęp wolny na wszystkie lekcje pokazowe Mistrzów i koncerty w PSM,
 • Wstęp na lekcje zbiorowe oraz indywidualne w ramach opiekuna uczestnika Aktywnego, 
 • Wstęp wolny na koncerty odbywające się w SDK w ramach Forum oraz Festiwalu Forum wyłączając koncert FORUM MIASTU

UWAGA!  Pakiet PODSTAWOWY dla Uczestnika BIERNEGO ze wstępem wolnym na koncerty wieczorne w SDK nie jest jednoznaczny z miejscem siedzącym! Pierwszeństwo mają osoby, które są w posiadaniu zakupionego biletu wstępu.

 1. Wykupienie pakietu uczestnika biernego ułatwia pobyt na Forum. Umożliwia uczestnictwo w koncertach i lekcjach pokazowych zawartych w pakiecie. Istnieje również możliwość wykupienia biletów na pojedyncze koncerty, lub karnetu koncertowego aby zapewnić sobie miejsce siedzące.
§ 4
OPŁATY
 1. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wpłata wpisowego z dopiskiem „MFP” w terminie 7 dni roboczych od dnia wypełnienia aplikacji zgłoszeniowej, w wysokości:

a) AKTYWNI uczestnicy 680,00 PLN / 150 EUR / 3800 UAH

b) BIERNI uczestnicy 300,00 PLN / 50 EUR / 2000 UAH

 1. Wpłat należy dokonać na konto:,

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury,   ul. 3 Maja 15, 38-500 Sanok

dla uczestników z Polski:  

BANK PEKAO SA nr 72 1240 2340 1111 0010 5504 9972

dla pozostałych wpłat zagranicznych:

No. of IBAN: PL 91 1240 2340 1978 0010 4831 7354

SWIFT/ BIC code: PKOPPLPW

 1. Uczestnicy, którzy zaznaczyli opcję „potrzebuję zaproszenia wizowego” oraz poprawnie uzupełnili dane paszportowe otrzymają zaproszenie wizowe drogą elektroniczną i pocztową na adres korespondencyjny podany w aplikacji.
 2. Zaproszenie wizowe zostanie wysłane po uiszczeniu przedpłaty wpisowego na podane konto w banku (uczestnicy z Ukrainy otrzymają specjalny numer konta w banku) Zaproszenie wizowe przygotowywane i wysyłane jest w ciągu 7 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Fundacji. Zaproszenie wizowe zostaje wysłane wyłącznie jeden raz. W przypadku kiedy zaproszenie wizowe zawierało błędy z winy uczestnika wypełniającego aplikację, istnieje możliwość ponownego wysłania zaproszenia wizowego po wcześniejszym opłaceniu kosztów wysyłki przez uczestnika. Koszt wysyłki zaproszenia wizowego wynosi tyle co aktualna stawka Poczty Polskiej.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu:

a) po terminie 31.12.2023 r., wpłacona kwota wpisowego nie zostaje zwrócona, 

b) przed terminem 31.12.2023 r., uczestnikowi zostaje zwrócona kwota wpisowego po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10% wartości wpisowego.

 1. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Dyrektora Forum, płatność może zostać przeniesiona na kolejny rok (następną edycję Forum). Przeniesienia płatności można dokonać tylko raz, wyłącznie na kolejną edycję.
§ 5
NAGRODY
 1. AKTYWNI uczestnicy mają możliwość uzyskania jednej spośród nagród głównych
  – „Złoty Parnas” (3 równorzędne nagrody) oraz dodatkowych wyróżnień, zaproszeń na koncerty, stypendiów,  zaproszeń na konkursy i kursy, nagrań płytowych i innych „pomocy naukowych”.
 2. Wręczanie nagród odbywa się podczas Gali Finałowej MFP. W przypadku nieobecności na wręczeniu nagród, przyznane nagrody rzeczowe przepadają, a dyplomy wysyłane są pocztą na prośbę nagrodzonego.
§ 6
PODSUMOWANIE
 1. Zmiany w regulaminie Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” (MFP) w Sanoku wprowadza Zarząd Fundacji.
 2. Regulamin MFP wchodzi w życie z dniem podjęcia i jest ważny do odwołania.

* Przewodniczący RPF typuje osoby do lekcji pokazowych oraz do udziału jako soliści w koncertach fortepianowych.