REGULAMIN

REGULAMIN

XIV Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic”

 § 1 Informacje ogólne

 1. Organizatorem XIV Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” (MFP), które odbędzie się w dniach 03-08.02.2019 jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury z siedzibą w Sanoku.
 2. W MFP mogą brać udział muzycy, uczniowie szkół muzycznych, studenci oraz koncertujący pianiści.
 3. Szczegółowy plan swojego udziału w Forum Uczestnik Aktywny otrzyma przed rozpoczęciem MFP. Terminy zajęć indywidualnych, lekcji pokazowych, programy koncertowe oraz przydziały do Mistrzów Forum ustala Rada Programowa Forum. Jej decyzje są ostateczne.

 § 2 Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Każdy Uczestnik wypełnia Ankietę Zgłoszeniową dostępną pod adresem:
  http://forum.interpiano.pl/pol/aplikacja/aplikacja_zgloszeniowa
 1. Uczestnicy, którzy zaznaczyli opcję „potrzebuję zaproszenia wizowego” oraz poprawnie uzupełnili dane paszportowe otrzymają zaproszenie drogą elektroniczną i pocztową na adres korespondencyjny podany w aplikacji. Zaproszenie wizowe zostanie wysłane po uiszczeniu przedpłaty wpisowego na podane konto w banku (uczestnicy z Ukrainy otrzymają specjalny numer konta w banku) oraz wysłaniu drogą elektroniczna skanu paszportu. Zaproszenie wizowe przygotowywane i wysyłane jest w ciągu 2 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Fundacji.
 2. Aplikację internetową należy złożyć jak najwcześniej, nie później niż do 31.12.2018r. Utwory na fortepian z orkiestrą kameralną lub symfoniczną należy zgłaszać do 30.10.2018r, tak aby orkiestra mogła zaplanować próby, a sale koncertowe przygotować plakaty. 
 3. Ilość uczestników jest ograniczona.

 § 3 Warunki uczestnictwa

 1. AKTYWNY uczestnik oprócz pakietu podstawowego wybiera jeden z pakietów dodatkowych i ma zagwarantowane:

a)    W RAMACH PAKIETU PODSTAWOWEGO:

 • PAKIET POWITALNY z programem wydarzeń, informacjami organizacyjnymi, plan miasta oraz  z obowiązkowym identyfikatorem uczestnika
 • 2 lekcje z Mistrzami - lekcje pokazowe* lub indywidualne
 • Udział w wykładach odbywających się w ramach Międzynarodowego Forum Pianistycznego
 • Udział w koncertach porannych, koncertach edukacyjnych w Sali koncertowej PSM oraz koncertach Festiwalu Forum w Polsce i za granicą (na podstawie przygotowanego programu) Udział w koncertach w Polsce, na Ukrainie i na Słowacji (na podstawie przygotowanego programu) 
 • Zapewnione ćwiczenie min.1 godzinę dziennie, w miarę wolnych instrumentów, po wcześniejszym dokonaniu zapisu w biurze MFP
 • Udział w konsultacjach medycznych i masażach rehabilitacyjnych
 • Wstęp wolny na wszystkie lekcje pokazowe Mistrzów i koncerty w PSM,
 • Wstęp wolny na koncerty odbywające się w SDK

UWAGA!  Pakiet Powitalny Uczestnika Aktywnego ze wstępem wolnym nie jest jednoznaczny z miejscem siedzącym! Pierwszeństwo mają osoby, które są w posiadaniu zakupionego biletu w Fundacji.

 • Certyfikat Uczestnictwa potwierdzający udział w XIV MFP „Bieszczady bez granic” – Sanok 2019..

PROGRAM

03.02.2019r. - Inauguracja XIV MFP – „Ryszard Bakst in memoriam”- Peter Seivewright (Anglia) z udziałem Małżonki śp. Jubilata - Barbary Bakst (Manchester)
04.02.2019r. - Zespół folkowo-swingowy z Podhala „HOLEVIATERS” 
05.02.2019r. - Lidia GRYCHTOŁÓWNA & Boris BLOCH (USA) w koncercie nadzwyczajnym „Tatiana Shebanova in memoriam”  
06.02.2019r. - Narodowa Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lwowskiej pod dyr. Vladymira Syvokhipa (UKRAINA) z udziałem laureatów „Złotych Parnasów”
07.02.2019r. - FORUM MIASTU - Krzysztof KOMEDA pod patronatem UNESCO (w składzie: Andrzej Jagodziński Trio,Agnieszka Wilczyńska-wokal, Henryk Miśkiewicz-saksofon, Robert Majewski-trąbka i Lwowska Orkiestra Kameralna pod kier. Artura Mykitki)
08.02.2019r. - Gala Finałowa – Kandydaci do Konkursu Chopinowskiego w W-wie z udziałem LOK „AKADEMIA”pod dyr. Igora Pylatyuka

b)    W RAMACH PAKIETU DODATKOWEGO Uczestnik wybiera jeden z poniższych kursów.  Liczba uczestników na poszczególnych kursach jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 •         Nr 1 - KURS ORGANOWY
- 1 lekcja indywidualna na organach pod kierunkiem mgr Janusza Ostrowskiego
- 1 lekcja indywidualna n/t  "J.S.Bach - Preludia i Fugi" pod kierunkiem prof. Viery Nosiny
- Udział w koncercie barokowo-organowym w kościele farnym w Sanoku 
 •         Nr 2 - KURS KAMERALISTYKI
- 1 lekcja indywidualna z kameralistyki (na 4-ręce lub z orkiestrą) z prof. Andrzejem Tatarskim lub mgr Arturem Jaroniem lub prof. Igorem Pylatyukiem
- Udział w koncercie kameralnym
 •          Nr 3 KURS PODSTAW KOMPOZYCJI I IMPROWIZACJI JAZZOWEJ DLA PIANISTÓW
- Lekcje grupowe, codziennie 03-08.02.2019 w sali konferencyjnej Hotelu SANVIT od godz. 21:00 do 23:00
- Seminarium podstaw improwizacji z prof Kubą Stankiewiczem z AM we Wrocławiu  
04.02. - tańce barokowe
05.02. - tańce chopinowskie
06.02. - tańce ludowe
07.02. - tańce klasyczne
 •         Nr 4  KURS "MŁODY WIRTUOZ"
- Udział w X Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Młody Wirtuoz” w dniu 4-5.02.19 w PSM w Sanoku.
- Udział w koncercie Laureatów X Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego „Młody Wirtuoz”
- Udział w seminarium „Ucho-ręka-noga” 
- Uczestnik który opłacił wpisowe na Forum w pełnej wysokości jest zwolniony z opłaty wpisowego na konkurs „Młody Wirtuoz”
 1. BIERNY uczestnik ma wstęp na lekcje zbiorowe oraz wszystkie koncerty w ramach Forum oraz Festiwalu Forum, wyłączając koncert „Forum Miastu" w dniu 7.02.2019”.
 • PAKIET POWITALNY z programem wydarzeń, informacjami organizacyjnymi, plan miasta oraz  z obowiązkowym identyfikatorem uczestnika
 • Udział w wybranych wykładach odbywających się w ramach Międzynarodowego Forum Pianistycznego
 • Udział w koncertach porannych "Festiwalu Małej Filharmonii" w sali koncertowej PSM w Sanoku.
 • Udział w koncertach w Polsce i na Słowacji (w ramach wolnych miejsc w autokarze) 
 • Wstęp wolny na wszystkie lekcje pokazowe Mistrzów i koncerty w PSM
 • Wstęp wolny na koncerty odbywające się w SDK w ramach Forum oraz Festiwalu Forum

UWAGA!  Pakiet Powitalny Uczestnika Aktywnego ze wstępem wolnym nie jest jednoznaczny z miejscem siedzącym! Pierwszeństwo mają osoby, które są w posiadaniu zakupionego biletu w Fundacji.

 • Certyfikat Uczestnictwa potwierdzający udział w XIV MFP „Bieszczady bez granic” – Sanok 2019..

PROGRAM

03.02.2019r. - Inauguracja XIV MFP – „Ryszard Bakst in memoriam”- Peter Seivewright (Anglia) z udziałem Małżonki śp. Jubilata - Barbary Bakst (Manchester)
04.02.2019r. - Zespół folkowo-swingowy z Podhala „HOLEVIATERS” 
05.02.2019r. - Lidia GRYCHTOŁÓWNA & Boris BLOCH (USA) w koncercie nadzwyczajnym „Tatiana Shebanova in memoriam”  
06.02.2019r. - Narodowa Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lwowskiej pod dyr. Vladymira Syvokhipa (UKRAINA) z udziałem laureatów „Złotych Parnasów”
07.02.2019r. - FORUM MIASTU - Krzysztof KOMEDA pod patronatem UNESCO (w składzie: Andrzej Jagodziński Trio,Agnieszka Wilczyńska-wokal, Henryk Miśkiewicz-saksofon, Robert Majewski-trąbka i Lwowska Orkiestra Kameralna pod kier. Artura Mykitki)
08.02.2019r. - Gala Finałowa – Kandydaci do Konkursu Chopinowskiego w W-wie z udziałem LOK „AKADEMIA”pod dyr. Igora Pylatyuka

 

Koncert "Forum Miastu - Krzysztof KOMEDA pod patronatem UNESCO " jest wyłączony spod abonamentu. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod nr +48 13 464 03 44 lub drogą mailową na adres ZnVuZGFjamFAaW50ZXJwaWFuby5wbA==

Koncert odbędzie się 07.02.2019 w SDK Sanok. 

UWAGA!

Wykupienie pakietu uczestnika biernego ułatwia pobyt na Forum. Umozliwia uczestnictwo  w koncertach i lekcjach pokazowych zawartych w pakiecie. Istnieje również możliwość wykupienia biletów na pojedyncze koncerty, lub karnetu koncertowego.

 § 4 Opłaty

 1. Aktywni uczestnicy MFP opłacą wpisowe w wysokości 550,00 PLN/ 135 EUR / 5000 UAH
 2. Bierni uczestnicy MFP opłacą wpisowe w wysokości 280,00 PLN / 75 EUR / 3000 UAH
 3. Opłaty należy dokonać do 7 dni roboczych od dnia wypełnienia aplikacji zgłoszeniowej na konto Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury 3 Maja 15/3, 38-500 Sanok z dopiskiem „MFP”:

- dla uczestników z Polski:      

BANK PEKAO SA nr 72 1240 2340 1111 0010 5504 9972

- dla uczestników z Ukrainy:

ЄДРПОУ 40125148
р/рах.№26004053703247
в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ЄДРПОУ 14360570
код банку 325321

- dla pozostałych wpłat zagranicznych:

No. of IBAN: PL91124023401978001048317354

SWIFT/ BIC code: PKOPPLPWXXX                                                              

  § 5 Nagrody

 1. Aktywni uczestnicy mają możliwość uzyskania jednej spośród nagród głównych – „Złoty Parnas” (3 równorzędne nagrody) oraz dodatkowych wyróżnień, zaproszeń na koncerty, stypendiów, nagród indywidualnych. Pełna lista nagród będzie udostępniona na stronie internetowej Fundacji.
 2. Spis nagród oraz kryteria ich przyznawania reguluje osobny regulamin.
 3. Wręczanie nagród odbywa się podczas Gali Finałowej MFP. W przypadku nieobecności na wręczeniu nagród, przyznane nagrody rzeczowe przepadają.

 § 6 Rezygnacja

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu:
 • po terminie 01.01.2019r. wpłacona kwota wpisowego nie zostaje zwrócona,
 • przed terminem 01.01.2019r. uczestnikowi zostaje zwrócona kwota wpisowego po potrąceniu ryczałtowych kosztów manipulacyjnych w wysokości 30,00 zł.

 

* Przewodniczący RPF typuje osoby do lekcji pokazowych oraz do udziału jako solista w koncertach fortepianowych.