Zapisy na XIV Międzynarodowe Forum Pianistyczne

Zapisy na XIV Międzynarodowe Forum Pianistyczne
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w XIV Międzynarodowym Forum Pianistycznym "Bieszczady bez granic" oraz w projektach towarzyszących.
 

XIV edycja MFP odbywać się będzie w dniach od 3 do 8 lutego 2018 w Sanoku. W tym samym czasie będzie można wziąć udział również w:

  • VIII edycji Mistrzowskiej Szkoły Pedagogiki Fortepianowej - skierowanej do nauczycieli polskich szkół muzycznych I i II stopnia oraz asystentom i adiunktom wyższych uczelni.
  • X edycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego "Młody Wirtuoz" - skierowanego do młodych pianistów. 

Zgłoszenia będą przyjmowane od 01.10.2018

Wszystkie informacje wraz z aplikacją zgłoszeniową dostępne są na poszczególnych stronach projektów:

https://forum.interpiano.pl/pol - dla Forum Pianistycznego

https://pedagogikafortepianowa.interpiano.pl/pol - dla Szkoły Pedagogiki

https://konkurs.interpiano.pl/pol - dla Konkursu "Młody Wirtuoz"

 


All interested are invite to participate in the 14th International Piano Forum "Bieszczady without borders" and accompanying projects.

The 14th edition of the MFP will take place from 3 to 8 February 2018 in Sanok. At the same time, you can also take part in:

  • 8th edition of the Master School of Piano Pedagogy - addressed to teachers of Polish 1st and 2nd degree music schools as well as to assistants and adjuncts of higher education institutions.
  • 10 edition of the International Piano Competition "Young Virtuoso" - addressed to young pianists.

 

Applications will be accepted from 01/10/2018

 

All information with the application application are available on individual project websites:

https://forum.interpiano.pl/pol - for Piano Forum

https://pedagogikafortepianowa.interpiano.pl/pol - for School of Piano Pedagogy

https://konkurs.interpiano.pl/pol - for Piano Competition "Young Virtuoso"