BYLICKI MAXYMILIAN

BYLICKI MAXYMILIAN

Ukończył AMFC w Warszawie w klasie fortepianu prof. A. Stefańskiego. W latach 1982-1996 był wykładowcą w AMFC oraz PSM II st. im. F. Chopina w Warszawie. W 1997r. uzyskał tytuł Master of Business Administration University of Calgary. Był współorganizatorem Międzynarodowych Kursów Mistrzowskich w Łańcucie oraz wieloletnim wiceprzewodniczącym Zarządu Sekcji Pedagogów SPAM. W latach 1990-2001 pełnił kierownicze funkcje w Ministerstwie Kultury, a w latach 2002-2005 w Urzędzie m.st. Warszawy. Jako dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej tworzył system szkolnictwa artystycznego w Polsce. Pełnił funkcję dyrektora Polskiej Telefonii Komórkowej „Centertel”, wiceprezesa Netii Holdings SA oraz KGHM Polska Miedź SA. Zajmuje się problematyką zarządzania w kulturze łącząc doświadczenie artystyczne z doświadczeniem w zarządzaniu administracją publiczną, a także z przedsiębiorstwami rynkowymi. Od 2013 r. jako Prezes Fundacji Muzyki Polskiej promuje wykonania nieznanych utworów muzyki polskiej. Od 2015 r. jest Doradcą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.