TATARSKA JANINA

TATARSKA JANINA

Dyplom studiów wyższych w specjalności teoria muzyki uzyskała w Akademii Muzycznej im,. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, następnie odbyła studia doktoranckie w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii otrzymała w 1990 roku na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu na podstawie rozprawy „Łucjan Kamieński – muzykolog, kompozytor”.

Do 2015 roku kierowała Zakładem Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej w Poznaniu, gdzie zatrudniona jest na stanowisku profesora AM. Organizuje ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje naukowe z cyklu „Musica practica, musica theoretica”.

Aktywnie działała jako redaktor naukowy w Wydawnictwie Akademii Muzycznej.

W latach 1996-2002 brała udział w pracach Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego. Współpracowała także z Towarzystwem Muzycznym im. H. Wieniawskiego w Poznaniu.

Przez wiele lat pełniła funkcję jurora Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich Absolwentów Akademii Muzycznych. Od szeregu lat uczestniczy w pracach naukowych i artystycznych Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

Podejmuje badania dotyczące m. in. polskiej kultury muzycznej XIX i XX wieku, środowiska kompozytorskiego Poznania w XX wieku oraz polskiej muzyki fortepianowej. Opublikowała ponad 90 artykułów o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Brała udział w kilkudziesięciu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych w kraju i zagranicą. Wykładała w USA, Holandii, Rumunii i we Włoszech.