DRZEWIECKA BARBARA

DRZEWIECKA BARBARA

Pochodzi z rodziny nauczycielskiej. Matka, Franciszka Cywicka była nauczycielką języka polskiego, a ojciec – Kazimierz Wachowiak, wizytatorem szkół polskich we Francji, Belgii i Księstwie Luksemburg. Urodziła się . który z w Lille. Kształciła się w szkołach Francji i Belgii.
Przed wojną powróciła do Polski (Krotoszyn). Wojna sprawiła, że emigrowała do Kołomyi i następnie do Budapesztu, gdzie kontynuowała edukację w Balato Boglar. Po wojnie zamieszkała w Lille, gdzie jej ojciec został pracownikiem Konsulatu Polskiego do spraw szkolnictwa polskiego na Zachodzie.
Pracowała w Konsulacie Polskim w Strasburgu, a od 1949 roku w Ambasadzie Polskiej w Budapeszcie. Po powrocie do Polski poznała i poslubiła prof. Zbigniewa Drzewieckiego. Pracowała w Warszawie jako tłumacz filmów telewizyjnych z języka francuskiego i węgierskiego. Jest autorką wielu tekstów opublikowanych w Polsce i we Francji. Po śmieci męża podjęła się uporządkowania bogatej spuścizny po prof. Zbigniewi Drzewieckim. Bezcenne archiwum pedagogiczne, artystyczne i edytorskie przekazała Akademii Muzycznej (dzisiaj UMFC) w Warszawie. Istnieje duże, niepublikowane archiwum nagranych lekcji z najzdolniejszymi uczniami. Materiał ten czeka na wydanie.
Laureatami Konkursu Chopinowskiego byli następujący uczniowie prof. Zbigniewa Drzewieckiego:
1. Róża Etkina
2. Bolesław Kon
3. Jan Ekier
4. Halina Czerny-Stefańska
5. Ryszard Bakst
6. Adam Harasiewicz
7. Fou Tsong
8. Lidia Grychtołówna
9. Włodzimierz Obidowicz
10. Marta Sosińska
11. Janusz Olejniczka