Твори на вибір

Utwory na fortepian z orkiestrą  należy zgłaszać do 30.11.2018 r, tak aby orkiestra mogła zaplanować próby, a sale koncertowe przygotować plakaty. 

 

Ponadto na XIV Międzynarodowym Forum Pianistycznym „Bieszczady bez granic” uczestnik aktywny, może wybrać następujące utwory z Wielką Orkiestrą Syfoniczną.

 

Poniżej prezentujemy listy utworów do wyboru na XIV MFP:

                       

Proponowane utwory do wyboru na XVI MFP/Suggested concerts to choose for XVI MFP:

Rekomendacja do udziału uczestnika w koncercie z ork. Kameralną Filharmonii Narodowej

 • J.S.BACH - BWV 1052 -  Koncert fortepianowy d-moll
 • J.S.BACH - BWV 1054 -  Koncert fortepianowy D-dur
 • J.S.BACH - BWV 1055 -  Koncert fortepianowy A-dur
 • J.S.BACH - BWV 1056 -  Koncert fortepianowy f-moll
 • J.S.BACH - BWV 1058 -  Koncert fortepianowy g-moll
 • F.Chopin - Koncert fortepianowy e-moll, op.11
 • F.Chopin - Koncert fortepianowy f-moll, op.21
 • K.Vilensky - Wariacje na tematy BACHA
 • K.Vilensky - Wariacje na tematy CHOPINA

Rekomendacja do udziału uczestnika w koncercie z Lwowską Orkiestrą Symfoniczną „Akademia”

 • L.van Beethoven – Koncert na fortepian i ork. symf. C-dur op.15
 • L.van Beethoven – Koncert na fortepian i ork. symf. B-dur op.19
 • L.van Beethoven – Koncert na fortepian i ork. symf. c-moll op.37
 • L.van Beethoven – Koncert na fortepian i ork. symf. G-dur op.58
 • L.van Beethoven – Koncert na fortepian i ork. symf. Es-dur op.73