Мас-медія про нас - Tygodnik Sanocki (EN: Sanok Weekly Newspaper)

Koncert Laureatów Młodego WIrtuoza w Sali Koncertowej PSM.

Materiał :

Edyta Wilk

https://tygodniksanocki.pl/2019/02/06/koncert-laureatow-w-sali-koncertowej-psm/