Мас-медія про нас - Media o nas XIV MFP

Młodzi muzycy zagrali w Dębicy.

Reporter: E. Podolska

zdjęcia: M. Mucha

https://ptvr.pl/mlodzi-muzycy-zagrali-w-debicy/