Żylińska Marzena

Żylińska Marzena

Marzena Żylińska – autorka wielu książek, nauczycielka. Zajmuję się metodyką i neurodydaktyką, a także twórczym wykorzystaniem nowych technologii w edukacji. Dąży do zmiany modelu edukacyjnego i wprowadzenie do polskich szkół nowej kultury edukacyjnej, która opierałaby się na talentach i silnych stronach dzieci, a nie na ich słabościach. Obecnie pracuję w firmie Young Digital Planet, która zajmuje się tworzeniem materiałów edukacyjnych.