FARYNIARZ ZBIGNIEW

FARYNIARZ ZBIGNIEW

Ukończył Akademię Muzyczną im.Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie fortepianu prof. Wlodzimierza Obidowicza. Doskonalił swoje umiejętności w Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie, gdzie odbył staż w klasie prof. Jakuba Milsteina. Jest profesorem w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Jego studenci są laureatami i uczestnikami międzynarodowych konkursów pianistycznych. Zbigniew Faryniarz koncertował w wielu miastach Polski, Rosji i Niemiec. Dokonał nagrań dla Polskiego Radia. jest autorem wielu ciekawych prac naukowych m.in. o "Sposoby radzenia sobie z tremą estradową".