SOLIŃSKI TOMASZ

SOLIŃSKI TOMASZ

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju Instytutu Gospodarki WSIiZ, Pełnomocnik WSIiZ ds. kontaktów z Radą Gospodarczą oraz Przedsiębiorcami ,,UJ”, Pełnomocnik Rektora WSIiZ ds. Współpracy Instytucjonalnej, Kierownik ds. komunikacji społecznej NBK (2009-2010);
Członek Grupy Roboczej ds. koordynacji i komplementarności w ramach Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) na lata 2007-2013 w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Ekspert – wykładowca w projektach PARP, Asesor w projektach UE (POIG), Wykładowca na studiach podyplomowych menedżerskich oraz public relations, certyfikowany trener w instytucjach non-profit z zakresu public relations, komunikacji, marketingu. Ekspert – wykładowca w projektach PARP, Asesor PO KL w PARP, Recenzent wniosków PO IG w OPI, trener z zakresu ,,Twórczego rozwiązywania problemów biznesowych”. Członek Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations Oddział Podkarpacie, Członek Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Rzeszowie.
Autor i współautor wielu projektów badawczych z zakresu marketingu, PR, strategii rozwoju. Prelegent na konferencjach krajowych oraz międzynarodowych, autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu public relations oraz ekonomii. Współautor książki ,,Akademia wizerunku samorządowca”, wydanej przez INFOR z Warszawy. Współredaktor naukowy 9 publikacji książkowych. Współpracownik Magazynu Ekonomicznego Home&Market – dział Marketing i Zarządzanie. Wyróżniony statuetką ,,Komentator Gazety Wyborczej 2008r.”.,,Komentator Gazety Wyborczej 2008r.”.