ROTTERMUND BOGUSŁAW

ROTTERMUND BOGUSŁAW

prof. Bogusław Rottermund  - pianista, profesor nadzwyczajny Akademii Sztuki w Szczecinie, 5 czerwca 2014 decyzją prezydenta RP otrzymał tytuł profesora sztuk muzycznych. Prof. Bogusław Rottermund jest kierownikiem Katedry Fortepianu Wydziału Instrumentalnego Akademii Sztuki w Szczecinie. Jest koncertującym pianistą i aktywnym publicystą w dziedzinie muzyk.