CHILIMONIUK PIOTR

CHILIMONIUK PIOTR

W latach 1980-92 uczęszczał d o Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Lipińskiego w Lublinie. Po ukończeniu z wynikiem bardzo dobrym klasy fortepianu prof. Corellego Świecy, w 1992 r. rozpoczął studia w Akademii Muzycznej w Łodzi na Wydziale Wykonawstwa Instrumentalnego i Wokalno-Aktorskiego w Katedrze Fortepianu, w klasie prof. Zbigniewa Lasockiego. W roku 1997 z wynikiem bardzo dobrym ukończył Akademię Muzyczną otrzymując dyplom magistra sztuki. W czasie studiów z wynikiem bardzo dobrym uzyskał dodatkowe kwalifikacje w zakresie kameralistyki oraz ukończył Studium Pedagogiczne na kierunku Wokalno-Instrumentalnym.
W tym samym roku został zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Pedagogiki Instrumentalnej Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Jest to jego aktualne miejsce pracy. Prowadzi zajęcia z gry na fortepianie na dwóch kierunkach: Edukacja Artystyczna (studia stacjonarne i zaoczne) oraz Jazz i Muzyka Estradowa (studia wieczorowe).
Swoją działalność artystyczną rozpoczął w trakcie studiów i nadal koncertuje w Polsce jako solista, kameralista (również za granicą), muzyk orkiestrowy oraz akompaniator zarówno w ramach zajęć prowadzonych na Uczelni jak też poza nią.
Współpracuje z Orkiestrą Kameralną oraz Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Lubelskiej im. H. Wieniawskiego, z towarzyszeniem której jako solista brał udział w lubelskim prawykonaniu Koncertu Fortepianowego Des-dur Arama Chaczaturiana oraz Koncertu d-moll na dwa fortepiany F. Poulenca. Kilka wykonywanych przez niego utworów kameralnych znalazło się na wydanej w 2005 roku przez UMCS w Lublinie płycie CD.
Poza działalnością artystyczną i dydaktyczną podejmuje prace organizacyjne służące propagowaniu kultury muzycznej w środowisku akademickim Lublina. Jest współorganizatorem koncertów w środowisku akademickim oraz jurorem podczas wielu prestiżowych konkursów różnych gatunków muzycznych, bierze czynny udział w pracach na rzecz lubelskiego środowiska artystycznego podejmując działania promujące wszelkie inicjatywy kulturalne.
W roku 2008 uzyskał tytuł doktora (rozprawa doktorska pt. „Między zapisem autorskim a wykonaniem estradowym – przestrzeń dowolności w pedalizacji utworów fortepianowych na przykładzie: Sonaty op.2 nr 3 L. van Beethovena, Sonaty f-moll J. Brahmsa i VII Sonaty S. Prokofiewa”).