OSOKINS SERGEY

OSOKINS SERGEY

Pianista i pedagog. Ukończył Konserwatorium Moskiewskie. Wielu z jego studentów i uczniów zyskało ogromne sukcesy na międzynarodowych konkursach i festiwalach, wśród nich - Simkus Andrey Osokin, Artis Arnicane Olga Jegunova i Elina Bertina. Sergey Osokin jest jednym z najwybitniejszych łotewskich pianistów i autorytetów. Często otrzymuje zaproszenia do uczestnictwa w jury konkursów międzynarodowych