DUBAJ MARIUSZ

DUBAJ MARIUSZ

         Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Gdańsku w zakresie teorii muzyki i kompozycji. W Akademii Muzycznej w Krakowie obronił doktorat z kompozycji (pod kierunkiem prof. M. Stachowskiego), oraz przewód habilitacyjny w zakresie kompozycji i teorii muzyki. Od 1987 roku współpracował z Witoldem Lutosławskim. Jest laureat pierwszych nagród na wielu konkursach kompozytorskich m.in. w Gdańsku, Tarnowie, Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Będzinie i Krasnymstawie, gdzie obecnie mieszka i tworzy. Mariusz Dubaj otrzymał najwyższe nagrody kulturalne miasta Lublina i województwa lubelskiego. Jego utwory były wykonywane na wielu koncertach i festiwalach w kraju (m.in. "Warszawska Jesień", Filharmonia Narodowa) i za granicą (m.in. Anglia, Dania, Francja, Niemcy, Holandia, Japonia, Portugalia, Węgry, Włochy, Ukraina, USA), nagrywane na płyty CD (m.in. Polskie Radio w Warszawie), wydawane drukiem (m.in. PWM w Krakowie). Mariusz Dubaj dokonał rekonstrukcji Mazurka Dąbrowskiego z refrenem opracowanym przez F. Chopina (PWM 1999). Wynalazł patent na podwójną repetycję w pianinie (1991). Jest inicjatorem powołania Lubelskiego Oddziału ZKP, współorganizatorem cyklu koncertów "AKORD" i pracownikiem naukowym na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie.