PRZYBYLSKI JANUSZ

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi (klasa dyrygentury prof. Tomasza Kiesewettera oraz klasa altówki prof. Zbigniewa Friemana), studia uzupełniał we Włoszech pod kierunkiem Franco Ferrary. Odbył także studia aspiranckie w Konserwatorium Leningradzkim im. Rimski-Korsakowa (klasa prof. Arwida Jansonsa). Kierował chórem zawodowym Filharmonii Krakowskiej. Za przygotowanie chórów do nagrania Pasji wg Św. Łukasza K. Pendereckiego otrzymał nagrodę Amerykańskiej Akademii Płytowej w Hollywood. Był Dyrektorem Artystycznym Filharmonii Olsztyńskiej i Bałtyckiej, Kierownikiem Muzycznym Warszawskiej Opery Kameralnej, zastępcą Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru Wielkiego w Warszawie, Dyrektorem Artystycznym Opery Bałtyckiej i Filharmonii Bałtyckiej oraz Dyrektorem Artystyczny Opery Narodowej w Skopje. Konsultantem artystycznym Filharmonii w Koszalinie.
Ukończył Podyplomowe Studium Kształcenia Menedżerów przy Uniwersytecie Gdańskim. Koncertował we wszystkich krajach Europy w Japonii, Ameryki i krajach Azjatyckich, nagrywa dla radia i TV. Odznaczony wieloma nagrodami i odznaczeniami krajowymi i międzynarodowymi m.in. Orderem Emira Kuwejtu czy nagrodą niemieckich krytyków muzycznych za najlepsze przedstawienie prezentowane w Niemczech. Jest profesorem nadzwyczajnym Akademii Muzycznej w Gdańsku. W roku 2001 za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Od września 2003 do grudnia 2007 roku ponownie jest Kierownikiem Muzycznym Opery Bałtyckiej. Aktualnie współpracuje również z Petersburskim Teatrem Tańca, Moscau Imperial Balett, Państwowym Teatrem Opery i Baletu z Woroneża, Teatrem Wielkim z Mińska oraz Narodową Operą i Filharmonią we Lwowie i Skopje. Jest Kierownikiem Podyplomowych Studiów dla Dyrygentów Orkiestr Dętych, Wydziału Teorii Muzyki i Kompozycji Akademii Muzycznej w Gdańsku. W listopadzie 2006 nagrodzony Honorową Odznaką za Zasługi dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz Medalem Św. Jakuba za upowszechnianie kultury muzycznej miasta Olsztyn. 28 października 2007 r. uhonorowany odznaczeniem GLORIA ARTIS i Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańsk za wybitne zasługi w krzewieniu kultury muzycznej na Pomorzu.
Od stycznia 2008 pełni funkcję Dyrektora Artystycznego Warmińsko- Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie.