NAZARUK GRZEGORZ

NAZARUK GRZEGORZ

         Ukończył studia w zakresie wychowania muzycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy o specjalności nauczycielskiej (1984). Ukończył kurs kwalifikacyjny w zakresie „sztuki” oraz studia podyplomowe „zarządzania oświatą” w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy. Nauczyciel dyplomowany.
Osiągnięcia w zakresie działalności dydaktyczno – pedagogicznej:
1. Autor innowacji pedagogicznych – programy autorskie: „Wychowanie przez sztukę” – szkoła podstawowa, „Kulturoznawstwo”.
2. Autorski projekt pn. "Festiwal Artystyczny Gimnazjów Województwa Kujawsko - Pomorskiego <GIM - ART.>" w kategoriach: plastyka, muzyka, dziennikarstwo, literatura i teatr 2001 – 2005;
3.Publikacje artykułów w czasopismach metodycznych i pedagogicznych:

„Ruch Muzyczny” nr 19/1996
„Wychowanie Muzyczne w Szkole” nr nr 3/1997, 4/2000, 3/2001, 2/2002, 4/2004
„Grupa i zabawa” nr 1-2/2002
„Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole” nr nr 9/1997, 12/1998, 12/1999, 9/2000, 10/2000, 4/2001, 12/2002, 4 i 6/2004, 9 i 10/2005;
4. Autor wydanych publikacji: „Materiały pomocnicze do nauczania „Sztuki” w kl. IV – VI szkoły podstawowej” 2001; „Integracja sztuk w twórczości wybranych kompozytorów” 2005; „Muzykoterapia w pracy z dziećmi w wieku 7 – 12 lat” 2007.
5. Autor programów i prowadzący zajęcia na kursach kwalifikacyjnych i studiach podyplomowych z zakresu metodyka nauczania muzyki, podstawy wiedzy o muzyce, integracja sztuk, muzykoterapia. Współpracuje z: Kujawsko – Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Centrum Doskonalenia Nauczycieli TWP w Bydgoszczy, Akademią Muzyczną w Bydgoszczy, Kujawsko – Pomorską Szkołą Wyższą, Akademią Humanistyczno – Ekonomiczną w Łodzi; promotor i recenzent prac podyplomowych na kierunku wiedza o kulturze.
6. Od 1993 r. opiekun praktyk pedagogicznych dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Akademii Bydgoskiej, Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego. Od 1999 r. prowadzi całoroczne praktyki dyplomowe dla studentów Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Wśród jego studentów są m.in. Miho Kurihara z Japonii, Karina Kalczyńska.
7. Od 2001 r. – ekspert wpisany na listę MEN ds. awansu zawodowego, do dzisiaj czynnie wykonujący tę funkcję;
8. Od 2009 r. – rzeczoznawca ds. podręczników wpisany na listę MEN
9. W latach 1997 – 2001 opiekun i wychowawca laureatów i finalistów olimpiady artystycznej, sekcja muzyki.
10. Od 1997 do dzisiaj jest członkiem Okręgowego Komitetu Olimpiady Artystycznej.
Grzegorz Nazaruk uzyskał wiele indywidualnych nagród za osiągnięcia artystyczne, dydaktyczno - wychowawcze i organizacyjne, m.in. dwukrotnie nagrody Kuratora Oświaty, Odznakę „Przyjaciel Dziecka” przyznaną przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie, dwukrotnie Nagrody Komitetu Głównego Olimpiady Artystycznej w Warszawie. Odznaczony przez Zarząd Główny Krzyżem Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – 14.03.2008 r.