KURZYŃSKI GRZEGORZ

KURZYŃSKI GRZEGORZ

         Ukończył PWSM we Wrocławiu w klasie prof. Włodzimierza Obidowicza, Królewskie Konserwatorium w Brukseli pod kierunkiem Jean Claude Vanden-Eyndena, a w Juilliard School of Music w Nowym Jorku współpracował z prof. Josephem Kalichstein i Abbeyem Simonem. Był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki Rzšdu Belgijskiego, Fundacji Barbary Piaseckiej-Johnson w USA oraz zdobył prywatne stypendium wybitnego pianisty amerykańskiego Malcolma Fragera. Koncertował jako solista i kameralista pawie w całej Europie oraz w Australii i USA. Jest jurorem międzynarodowych konkursów muzycznych w Polsce, Holandii, Rumunii, Niemczech i na Łotwie. Grzegorz Kurzyński od wielu lat pracuje na międzynarodowym forum wyższego szkolnictwa artystycznego. Jest członkiem Komisji Akredytacyjnej - Proces Boloński - Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP); przewodniczącym Akredytacyjnej Komisji Uczelni Artystycznych (AKUA); Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych (KRUA), Komisji Ekonomicznej KRASP, ekspertem do spraw tworzenia standardów na kierunkach instrumentalistyka oraz jazz i muzyka estradowa. Pracuje w Zespole ds. Modelu Awansu Naukowego w Polsce KRASP, jest członkiem zarządu sieci europejskich uczelni artystycznych Chain of Music and Dance (CHAIN), Polifonia Tuning working group w ramach Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC); Polifonia Accreditation working group w ramach Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC), AEC Tuning Counselor (doradca procesu Tuning AEC) oraz członkiem Zespołu ds. opracowania procedury i kryteriów oceny dorobku naukowego przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2002 roku został Rektorem oraz Kierownikiem Katedry Fortepianu w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu.