WTORKOWSKA ELŻBIETA

WTORKOWSKA ELŻBIETA

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy
Państowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku


Posiada kwalifikacje II stopnia w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych. Jest profesorem w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz wykładowcą na Podyplomowym Studium Chórmistrzostwa oraz na Podyplomowym Studium Emisji Głosu. Jest również profesorem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku. Ponadto od 1992 roku jest wykładowcą na Studium dla Dyrygentów Chórów Polonijnych w Koszalinie i członkiem Rady Artystycznej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie. Od 2002 roku jest dyrygentem Chóru Dyrygentów Polonijnych „Ojczyzna”. Prowadzi również wykłady i ćwiczenia z zakresu emisji głosu na kursach dla dyrygentów chórów polskich na Białorusi, Ukrainie, Litwie, w Czechach i na Słowacji. W latach 2000-2002 była wykładowcą na Podyplomowym Studium Dyrygentury Chóralnej w Akademii Muzycznej w Krakowie, a w sezonie artystycznym 2002-2003 była konsultantem wokalnym Chóru Opery na Zamku w Szczecinie.
Od 1981 roku prowadzi Chór Dziewczęcy „Canzona”, a od 2001 roku Żeński Chór „Canzona-Absolwent” w Murowanej Goślinie. Z chórami „Canzona” koncertowała w Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Holandii, Grecji, Szwecji, Rosji, Republice Czeskiej i na Węgrzech. W latach 1984-2000 była również dyrygentem Chóru „Vocantes” parafii św. Jakuba w Murowanej Goślinie. Obecnie w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy prowadzi Męski Zespół Wokalny. Gości jako wykładowca na licznych seminariach dla wokalistów, logopedów, nauczycieli i dyrygentów chóralnych w Polsce i poza granicami. Prowadzi też warsztaty wokalne zarówno dla chórów amatorskich jak i profesjonalnych, dziecięcych, młodzieżowych i akademickich, chłopięcych, żeńskich, męskich i mieszanych na terenie całej Polski.