CHUKOVSKA - PIETROVA IRYNA

CHUKOVSKA - PIETROVA IRYNA

Irina Chukovskaya jest znaną rosyjską pianistką. Jest rozpoznawana jako wybitny wykonawca muzyki romantycznej, jak i muzyki współczesnej. Jest laureatką X Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie (jako Irina Petrova). W 2014 roku Irina otrzymała Grand Prix na II International Master Competition for Music Teachers (Warszawa, Polska).

Pani Chukovskaya jest profesorem na wydziale fortepianu w Gnesins Rosyjskiej Akademii Muzycznej.

Występuje grając recitale oraz wspólnie z orkiestrami w Europie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Azji. Jej repertuar obejmuje czterdzieści koncertów z orkiestrą. W Konserwatorium Moskiewskim jej profesorami byli Vera Gornostajewej, Stanisław Neuhaus i Dmitriy Bashkirov.

Od kwietnia 2019 r. Irina Chukovskaya-Petrova wykłada na Aichi Prefectural University of the Arts (Japonia) jako profesor wizytujący.


 

Irina Chukovskaya is a famous Russian pianist. She is recognized as an outstanding performer of both romantic and contemporary music. She is a laureate of the 10th International Piano Competition F. Chopin in Warsaw (as Irina Petrova). In 2014, Irina received the Grand Prix at the II International Master Competition for Music Teachers (Warsaw, Poland).

Ms. Chukovskaya is a professor at the piano department at Gnesins of the Russian Academy of Music.

He performs recitals together with orchestras in Europe, the United States, Canada and Asia. Her repertoire includes forty concerts with orchestra. At the Moscow Conservatory, her professors were Vera Gornostajew, Stanisław Neuhaus and Dmitriy Bashkirov.

From April 2019 Irina Chukovskaya-Petrova has been teaching in Aichi Prefectural University of the Arts (Japan) as a visiting professor.