Krzysztof Olendzki

Krzysztof Olendzki

Krzysztof Olendzki ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorant Instytutu Historycznego PAN oraz Scuola Superiore di Studi Storici dell'Università di San Marino, gdzie obronił w 1995 pracę doktorską, nostryfikowaną następnie przez Radę Wydziału Historycznego UW.

Pracował w PWN oraz w Wydawnictwie Naukowym PWN. Był redaktorem encyklopedii o Polsce w języku angielskim zatytułowanej Poland. An Encyclopedic Guide. Był asystentem naukowym w Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie adiunktem w Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej SGH.

Od 1998 do 1999 pełnił funkcję radcy ministra w Departamencie Europy Zachodniej MSZ. Następnie przez dwa lata był wicedyrektorem Instytutu Polskiego i I sekretarzem Ambasady RP w Rzymie. W latach 2001–2004 zajmował stanowisko radcy ministra, I sekretarza i radcy w Departamencie Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej MSZ. W latach 2004–2006 pracował, jako radca do spraw politycznych w Ambasadzie RP w Tallinie. Od grudnia 2007 do września 2008 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ.

Od stycznia 2006 do grudnia 2007 sprawował urząd podsekretarza stanu w MKiDN, od  stycznia 2007 był także pełnomocnikiem rządu ds. organizacji międzynarodowej wystawy EXPO 2012 we Wrocławiu.

W latach 2008 – 2012 r. pełnił misję ambasadora RP w Tunezji. Od 2012 r. w MSZ pełnił kolejno funkcje wicedyrektora Departamentu Pomocy Rozwojowej, wicedyrektora, następnie dyrektora Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu oraz wicedyrektora Biura Infrastruktury MSZ. Od września 2014 r. pełnił funkcję konsula generalnego RP w Vancouver.

Krzysztof Olendzki jest odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Republiki Tunezyjskiej. Jesienią 2011 r. został mianowany Ambasadorem Tytularnym.

Żonaty z Joanną Olendzką. Ojciec trzech synów. Lubi historię.

7 września 2016 powołany na dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza.