Pylatyuk Igor

 Pylatyuk Igor

Igor PYLATYUK

 

Rektor Lwowskij Narodowej Akademii Muzycznej imienia Mykoły Łysenki, członek korespondencyjny Akademii Sztuk Ukrainy, skrzypek, dyrygent. Koncertuje jako skrzypek i dyrygent w Europie (Szwecja, Finlandia, Polska, Rosja).

Wykształcił 35 laureatów międzynarodowych konkursów skrzypcowych. Członek juri wielu prestiżowych konkursów międzynarodowych. Autor licznych projektów artystycznych na Ukrainie. Jest profesorem w AM im. M Łysenki
we Lwowie

 

Ігор ПИЛАТЮК

 

Ректор Львівської національної музичної академії імені М.В.Лисенка, член-кореспондент академії мистецтв України, скрипаль, диригент. Виступає як скрипаль і диригент в Європі (Швеція, Фінляндія, Польща, Росія). Він виховав 35 лауреатів Міжнародних конкурсів скрипалів. Був членом жюрі престижних Міжнародних конкурсів. Автор багатьох музичних проектів в Україні. Професор музичної академії імені М.В.Лисенка у Львові.

 

Игорь ПЫЛАТЮК

 

Ректор Львовской национальной музыкальной академии имени Н.В.Лысенко. Член-корреспондент академии искусств Украины, скрипач, дирижёр. Выступает как скрипач и дирижёр в Европе (Швеция, Финляндия, Польша, Россия). Он воспитал 35 лауреатов Международных конкурсов скрипачей и неоднократно был членом жюри престижных Международных конкурсов. Автор многих музыкальных проектов в Украине. Профессор музыкальной академии имени Н.В.Лысенко во Львове.

 

 

Igor Pylatyuk

 

President of the M.Lysenko Lviv National Music Academy, corresponding member of the Arts Academy in Ukraine, a violinist, a conductor. Performs as a violinist and a conductor in Europe (Sweden, Finland, Poland, Russia). He has trained 35 laureates of International violin competitions. He was а jury member of the prestigious International Competitions. He is also an inspirer of many music projects m Ukraine. Professor of the M.Lysenko Music Academy in Lviv.