Festiwal Forum

Festiwal Forum

Festiwal jest ważną i nieodłączną częścią Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” (MFP). 

Międzynarodowy charakter wydarzeń zapewniają wykonawcy oraz zróżnicowana wiekowo  międzynarodowa publiczność z różnych stron świata, m.in.: Litwy, Łotwy, Ukrainy, Rosji, Słowacji,  Rumunii, USA, Białorusi, Bułgarii i innych skupiona przy MFP i wydarzeniach mu towarzyszących  (Mistrzowska Szkoła Pedagogiki Fortepianowej).