DO UCZESTNIKÓW FORUM! :) : ) :)

DO UCZESTNIKÓW FORUM! :) : ) :)

Wszystkich uczesników Międzynarodowego Forum Pianistycznego- "Bieszczady bez granic" zapraszamy w niedzielę  do Sanockiego Domu Kultury. Będziemy rozdawać teczki dla Mistrzów i uczestników oraz udzielać wszelkich informacji. 

Biuro SDK czynne od 8:00 rano.