Międzynarodowe Forum Pianistyczne

Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic” (MFP) to Święto Muzyki rozbrzmiewającej na przełomie stycznia i lutego w Sanoku i w całym Euroregionie Karpat. To czas, w którym Sanok staje się Stolicą Kultury Europy goszcząc każdorazowo od 150 do 200 uczestników z kilkunastu krajów Europy.

Tematem przewodnim XIII MFP będzie "Młoda Polska"

Forum to wartościowa propozycja edukacyjna dla młodych pianistów, która głównie koncentruje się na wymianie wiedzy i doświadczeń artystycznych, współpracy w duchu tolerancji wokół wspólnych zainteresowań i pasji. Łączy w sobie pełen zakres wiedzy: od teorii po praktykę, od wiedzy po metody ćwiczenia, od zajęć zdrowotno-rehabilitacyjnych po zajęcia z zakresu biznesu w kulturze i promocji. To miejsce spotkań wybitnych artystów i pedagogów z utalentowaną młodzieżą pianistyczną.

Zakwalifikowani uczestnicy aktywni wezmą udział w:

a)     lekcjach indywidualnych i pokazowych z Mistrzami
b)     kursach  tematycznych
c)     praktykach koncertowych – cała seria wieczorów recitalowo-symfonicznych 
d)     wykładach i seminariach
e)     konkursie o 3 prestiżowe nagrody - „Złoty Parnas 2018” i wyróżnienia XIII MFP

Regulamin uczestnictwa w MFP dostępny http://forum.interpiano.pl/pol/regulamin

Ankieta Zgłoszeniowa dostępna pod adresem: http://forum.interpiano.pl/pol/aplikacja/aplikacja_zgloszeniowa

W ciągu ostatnich 12 edycji Forum odbyło się:

  - 213 koncertów w 60 miastach, w 3 krajach, dla ok. 70 tys. bezpośrednich odbiorców
  - 2000 godz. lekcji indywidualnych i 306 godz. lekcji pokazowych, nagranych na DVD
  - 116 godz. wykładów i kursów specjalistycznych dla blisko 2 tys. osób

MFP jest wspierane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Podkarpackiego, władze Miasta, Gminy i Powiatu Sanoka oraz Instytut Słowacki w Polsce.