Aplikacja zgłoszeniowa - uczestnik bierny

We invite to participate in the XVI MFP "Bieszczady without borders" in Sanok 25-30.04.2021

Please read the new FORUM regulations!

Participant's data

Information about hotel

Attention!
The Foundation doesn't reserve accomodation and board during the Forum.
In the case of reservation of accomodation and board please contact directly with the hotels.

Other remarks concerning the registration

VAT invoice

W związku ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2020r. zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520) informujemy, że w przypadku braku wpisania danych do faktury podczas zgłoszenia na MSPF nie będzie możliwości późniejszego uzyskania faktury VAT.

Declarations